Naar de inhoud springen

Reglement

Wedstrijdreglement Fries Kampioenschap 2019
1. Tot het deelnemen aan het Fries Kampioenschap is gerechtigd een ieder die op het moment van de start van het toernooi ingeschreven staat bij een vereniging welke valt onder de FSB en een ieder die als persoonlijk lid van de FSB staat ingeschreven.
2. De winnaar krijgt de titel: “kampioen van de Friese schaakbond 2018/19”
3. Er worden zeven ronden gespeeld; ingedeeld volgens Zwitsers op rating.
4. Het speeltempo is 1 uur en 30 minuten per persoon per partij + 30 seconden per zet vanaf de eerste zet. Appendix G van het FIDE-reglement is niet van toepassing.
5. Een speler verliest de partij als hij meer dan een uur na het te voren vastgestelde aanvangstijdstip van de zitting aan het schaakbord verschijnt, tenzij de arbiter anders beslist.
6. De eindstand wordt bepaald door (1) score (2) weerstandspunten (3) SB-score.
7. In afwijking van artikel 6 geldt voor de gedeelde eerste plaats het onderling resultaat of onderlinge resultaten; indien deze onderlinge partij(en) in remise(s) is(zijn) beëindigd of wanneer er geen onderlinge partij(en) is(zijn) gespeeld volgt een barrage.
8. De opzet van een barrage is als volgt: De spelers in kwestie spelen een hele competitie met als eerste een speeltempo van 20 minuten per persoon per partij aangevuld met 10 seconden extra tijd per zet. Levert deze competitie geen winnaar of meerdere winnaars op dan volgt een hele competitie met als speeltempo 5 minuten per persoon per partij aangevuld met 2 seconden extra tijd per zet. Levert ook deze competitie geen winnaar of meerdere winnaars op dan volgt een competitie volgens het ‘sudden death’ systeem; de witspeler krijgt 5 minuten bedenktijd en de zwartspeler 6 minuten. Een remise telt in dit geval als een overwinning voor de zwartspeler. Tijdens deze ‘sudden death’ wordt vooraf door loting bepaald welke speler begint met wit. Deze competitie herhaalt zich tot er één winnaar overblijft.
9. Bij gelijk eindigen op punten worden de geldprijzen gedeeld.
10. Een speler die voor meer prijzen in aanmerking komt, krijgt alleen die prijs waar het hoogste bedrag bij hoort.
11. Als door het delen van prijzen per persoon een bedrag resteert kleiner dan 10 euro, dan valt/vallen er spelers af op grond van artikel 6, totdat het bedrag per speler minimaal 10 euro wordt.
12. Tijdens de eerste ronde wordt een Commissie van Beroep ingesteld, bestaande uit drie spelers plus twee reserves.
13. Tegen een beslissing van de wedstrijdleiding is protest mogelijk. Dit dient binnen een half uur na het einde van de partij schriftelijk te worden ingediend bij de wedstrijdleiding.
14. Een ingediend protest wordt onverwijld voorgelegd aan de Commissie van Beroep. De uitspraak van de Commissie van Beroep is voor alle partijen bindend.
15. Na de eerste ronde wordt het volledige prijzenfonds en verdeling hiervan online bekend gemaakt.
16. Niet opgehaald prijzengeld of prijzengeld waarover geen afspraak is gemaakt hoe te betalen vervalt tot 24 uur na het einde van de prijsuitreiking.
17. Van een speler die één of meer ronden afwezig is wordt verwacht dat hij/zij dit tijdig bij de wedstrijdleiding meldt. Afwezigheid in de eerste ronde moet liefst bij aanmelding maar uiterlijk de avond voor de 1e ronde bij de wedstrijdleiding gemeld worden; afwezigheid in de overige ronden uiterlijk de avond voor deze ronde. Voor afwezigheid in een ronde kan in de ronden 1 t/m 3 één keer een vergoeding van een ½ punt verkregen worden. De toernooileiding behoudt zich het recht voor om in bijzondere gevallen een tweede vergoeding te verlenen, als hieromtrent in elk geval uiterlijk twee dagen voor het toernooi contact wordt opgenomen.
18. Iedere deelnemer is verplicht om een notatieformulier van iedere gespeelde wedstrijd tijdens het toernooi in te leveren.
19. Tijdens de avonden worden er foto’s gemaakt, welke voor de toernooisite gebruikt kunnen worden. Deelnemers die hiertegen bezwaar hebben kunnen dat bij aanvang van het toernooi bij de wedstrijdleiding/organisatie te kennen geven.
20. In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.
Gespeeld wordt volgens de Regels voor het schaakspel (FIDE), in de laatst uitgegeven Nederlandse vertaling. Deze zal ter inzage liggen tijdens het gehele toernooi bij de wedstrijdleiding/organisatie.
21. Als ten aanzien van artikel 11.3.b van De FIDE-Regels geconstateerd wordt dat een speler een mobiele telefoon of andere elektronische communicatiemiddelen meegenomen heeft naar het spelersgebied, dan krijgt hij een waarschuwing. De wedstrijdleider heeft het recht te onderzoeken of het apparaat aanstaat. Als een
dergelijk apparaat, zonder toestemming van de wedstrijdleider, aan staat, dan verliest die speler de partij, tenzij de wedstrijdleider anders beslist.

Commissie van Beroep
De commissie van beroep bestaat uit de volgende deelnemers:
• Dolf Wissmann (Emanuel Lasker)
• Jeroen Weggen (De Twee Kastelen en Philidor 1847)
• Amir Nicolai (De Donger en Philidor 1847)
• Sjoerd Hoekstra (NEO en Schaakwoude) (1e reserve)

• Dick Stavast (Steenwijk en Sneek) (2e reserve)

Uitspraak commissie van beroep

Advertenties geblokkeerd