Ga naar de inhoud

Voorzitter Schaakwoude blijft in de race voor kampioenschap

Met 2 nederlagen in de interne competitie leken de kansen voor Gerben vd Heide om zijn titel te prolongeren voorbij, maar niets is minder waar. Tegen Klaas Dijkstra deed hij met wit steeds krachtige zetten en hierdoor kwam Klaas steeds verder in het nauw en was achteraf naar eigen zeggen kansloos geweest tegen het geweld van wit.

Bijna de gehele top 10 speelde extern deze week en hierdoor zijn er daarin weinig veranderingen en verschuivingen te zien.

In de middenmoot was er een leuk duel tussen Jan Meijer en Hessel Sijbersma; Jan verloor met wit een paar pionnen en Hessel had eerder op de avond een jeugdspeler bijles gegeven en dat wierp zijn vruchten af tegen Jan en hij speelde de partij netjes uit tot winst.

Kees Appel had een goede avond tegen Klaas Stellema; Klaas verloor al vroeg een stuk en was daarna boos op zichzelf en speelde de partij nog wel uit, maar het was vechten tegen de bierkaai.

Henk Kooistra had het in het begin van de partij tegen Aps Steenberg lastig en moest alle zeilen bijzetten om niet een stuk te verliezen. Na afruil kon Henk een kwaliteit winnen en bleek zijn toren sterker dan de loper van Aps.

Catrines Veenstra werd voor zijn partij nog gewaarschuwd voor mevrouw Hiemstra haar aanvallende spel en in de partij bleek dat ook te kloppen. Via kunst en vliegwerk kon hij alle gevaren trotseren en een zwaar bevochten overwinning behalen.

Sikke de Haan kon lange tijd goed partij geven tegen Johan Attema, tot het moment dat zijn paard in de verdrukking kwam en er geen eer meer te behalen viel.

Albert vd Lijn staat veel te laag voor zijn doen en tegen ere voorzitter Meijer sr boekte hij een regematige overwinning.

Volgende week is er rapid.

 

 

 

Een reactie

Geef een reactie

Advertenties geblokkeerd