Ga naar de inhoud

Verrassende zege Kees Appel op Gerben van der Heide

door Jan van der Veen

DAMWOUDE – Voor de vijfde ronde stonden er toch nog zeven partijen op het papier op donderdag 13 oktober en dat terwijl het tweede Sneek 3 op bezoek had en de meeste spelers van Schaakwoude 3, dat op dinsdag 11 oktober in Leeuwarden tegen Philidor 5 (zie uitslagen) achter de borden kwam een vrije avond nam. Zo was het toch nog een volle bak in het gebouw van IJsclub "De Walden". De verrassing van de vijfde ronde was de overwinning die Kees Appel boekte op runner-up Gerben van der Heide. Na de opening dreigde Appel een pion te verliezen; de schade bleef beperkt tot een dubbelpion, doch leverde wit wel een vrije b-lijn voor de toren op. Deze vrije lijn zou nog een belangrijke rol vervullen. Het vervolg was vrij rustig, maar dit veranderde toen wit een prachtige paardzet kon uitvoeren en zwart zich moest terugtrekken in zijn verdediging. Dit ging niet helemaal volgens het boekje. Zwart raakte in de verdrukking en de aanval op de zwarte koning leidde tot materiaalverlies voor zwart. De teleurstelling bij Gerben van der Heide na afloop was groot; in Dokkum bij De Donger doet hij het namelijk uitstekend. Mevrouw Hiemstra was 81 geworden en had een bloemstuk gekregen. Ze trad aan tegen Sikke de Haan, die al snel in de partij een licht stuk won, doch op een gegeven moment overzag dat er van alle kanten gevaar dreigde en dit hem uiteindelijk een volle toren kostte. "Ik kwam er in het eindspel niet meer bij", was het commentaar van De Haan. En toen kon mevrouw iedereen op een truffel en een chocolaatje tracteren. Het duel tussen Nathalie Steringa en erevoorzitter Meijer ging heel lang gelijk op. Er werd heel veel afgeruild. In het eindspel verloor zwart een pion en kon wit afwikkelen naar een gewonnen eindspel. Toen wit nog enkele pionnen won, gaf Meijer op. Johan Attema pakte het volle punt tegen Pieter van Kammen. In de opening maakte deze een foutje; door een foutieve pionzet (gevolg pionverlies en een dubbelpion) kon Attema overgaan tot een grote afruilactie. Zo belandde wit in een gewonnen pionneneindspel. Pee Kooistra en Aps Steenberg speelden een rustige opening en alles stond gedekt. Zo rond de 20e zet bracht zwart een onverwacht paardoffer tegen twee pionnen. Zwart kreeg een breed aanvalsfront met zijn pionnen en toen de grote stukken zich ook nog met de aanval konden bemoeien, bleek het paardoffer uiteindelijk van beslissend belang. Auke van der Zee behandelde met wit de opening niet goed en dit kostte hem twee pionnen en dat was teveel van het goede tegen de ervaren "rot" Stellema. Van der Zee verdedigde zich nog wel bekwaam, maar ging in het eindspel ten onder. Het spektakelstuk van de avond was het duel tussen Johan Cnossen en Jan Meijer. Op de 8e zet kwam Meijer met het agressieve f7-f5 en ging vol ten aanval. Zes zetten lang zocht Cnossen naar de oplossing en kwam met f2-f4 en slaagde er in de zwarte aanval een halt toe te roepen. Nadat Meijer tot loperruil besloot, kreeg wit het initiatief en leek regelrecht het volle punt op te eisen met een vrijpion op e6. En toen verspeelde wit pardoes zijn Dame tegen een toren, maar bracht de vrijpion redding: promotie tot Dame en dat betekende de nederlaag van zwart en kwam er een einde aan een prachtige strijd van "leven op dood". 
 
Uitslagen ronde 5:
N. Steringa – A. Meijer 1-0; K. Appel – G. van der Heide 1-0; S. de Haan – J. Hiemstra 0-1; P. Kooistra – A. Steenberg 0-1; J. Attema – P. van kammen 1-0; J. Cnossen – J. Meijer 1-0; A. van der Zee – K. W. Stellema 0-1.

Geef een reactie

Advertenties geblokkeerd