Ga naar de inhoud

Toernooi Schaakwoude

Schaakclub “ S C H A A K W O U D E” te Damwâld

opgericht 16 augustus 1979

Organiseert op ZATERDAG 15 JANUARI 2011

in samenwerking met haar sponsor Lodewijk Assurantiën

haar achtentwintigste SENIORENTOERNOOI.

AANVANG TOERNOOI : Zaterdag 15 januari 2011 om 9.45 uur in gebouw “It Skûlplak”, Boterbloem 8 te Damwâld (gebouw achter de hervormde kerk in het centrum van Damwâld)

AANTAL KLASSEN : Hoofdklasse, eerste, tweede en derde klasse.

SPEELTEMPO : 40 zetten per persoon per uur; daarna beëindiging van de partij via het K.O.-systeem (iedere speler 5 minuten tot het vlaggetje valt).

PRIJZEN : Eretekens / vlees.

INLEG : Per persoon 7 euro

AANMELDING : Tot VRIJDAG 14 JANUARI 2011 19.00 uur bij:
1. J. van der Veen, tel. 0511 – 422378
2. B. Vroom, tel. 06-41450658 of email naar baukevroom@gmail.com.

OPMERKING : Deelname voor personen van 16 jaar en ouder !!

BEKERWINNAARS 2008 :G.J. Rauw Damwâld; J. Boers, Dokkum;
T, Koen, Bontebok; Wobbe Jan Reitsema, Damwâld.

TOT ZIENS OP ZATERDAG 15 JANUARI 2010

Geef een reactie

Advertenties geblokkeerd