Ga naar de inhoud

Schaakwoude om utens

It skaakseizoen sit der al wer in skoftke op, mar dochs binne der noch wat leden op it skaakpaad.

Sa binne der sân manlju dy’t mei dogge oan in toernoai yn Warsjau. De prestaasjes fan Ronald, Gerben, Wietse, Mathijs, Evert, Menno en Catrines kinne op dizze webside folge wurde: http://www.poloniachess.pl/warsaw_chess_festival/turniej_2024/

Dêrneist docht Sven mei syn team mei oan it EK foar studintenteams yn Miskolc. Dit is te folgjen fia: https://chess-results.com/tnr968994.aspx?lan=1

Grutmaster Sipke Ernst docht yn Ingelân mei oan in sletten tsienkamp, it saneamde Wood Green Invitational, te folgjen op https://chess-results.com/tnr967484.aspx?lan=17.

Geef een reactie

Advertenties geblokkeerd