Ga naar de inhoud

Schaakwoude 4 wint fraai van De Hynste Sprong

Door Johan Attema

Op 20 maart speelde Schaakwoude-4 haar laatste wedstrijd in de 4e klasse van de FSB in 2011-2012 en wel tegen De Hynstesprong-1 in Sint Nicolaasga.
Na een ietwat bizarre opening slaagde Piet Keestra uit Koufurderrige de kwaliteit te winnen tegen Auke van der Zee. Toen Piet toch geen winstkansen bespeurde, bood hij remise aan
(½-½). Kees Appel en Albert Boomsma speelden op bord 1 een wel zeer evenwichtige partij waarbij geen van beiden ook maar enig voordeel behaalde. Remise op de 29e zet (1-1).
Harm Hania dacht een licht stuk van Aps Steenberg te verschalken, maar zag niet dat dit stuk van verre gedekt werd. In het eindspel had Aps een loper meer en maakte daar fraai gebruik van (1-2). Klaas Stellema kwam tegen Thijs de Jong slecht uit de opening. Edoch, hij hield het hoofd koel , ondanks het zweet dat rijkelijk vloeide. In het eindspel leek Stellema iets beter te staan, maar de vrede werd toch gesloten (1½-2½). Albert van der Lijn en Evert Schaap besloten ook tot remise. Geen van beide kreeg positioneel dan wel materieel voordeel
(2-3). Johan Attema kreeg te maken met een massale aanval van Sediq Hashemie, maar dankzij goed verdedigen werd deze aanval afgeslagen en toen Attema na een offer en een tussenschaakje de vijandelijk dame in zijn bezit kreeg, was het punt binnen (2-4).
Rest te vermelden dat Aps Steenberg in de FSB-competitie 4e klasse 2011-2012 al zijn partijen wist te winnen. Een unieke score van 100% met 5 uit 5!

Geef een reactie

Advertenties geblokkeerd