Ga naar de inhoud

Schaakwoude 3 grijpt met ferme greep de laatste strohalm

Op maandagavond 15 maart, werd er in en tegen Drachten 2, met 7,5 – 0,5 gewonnen.

Later meer…

Afgelopen donderdag zat de teamcaptain van het derde, nog met een aantal afzeggingen, ook bleken vervangers moeilijk te vinden. Uiteindelijk werden een jongedame en iemand die woonachtig is in Kazachstan (en een paar dagen in NL is vanwege een gebroken pols) bereid gevonden om in te vallen. Maandagavond zou namelijk de wedstrijd tegen DSC 2 plaats vinden, een wedstrijd tussen 2 degradatiekandidaten. Om 19.00 uur werd er door de rode lantaarndrager Schaakwoude 3 verzameld bij Sijbersma voor. De heer Verf zou in Drachten worden aangehaald, daarnaast zou de heer Meijer op eigen vervoer komen uit Hurdegaryp.

We speelden in de tijdelijke accomodatie van de schaakclub Drachten, dit omdat het dak van hun vorige accomodatie afgelopen winter bezweken was onder de sneeuw. Na het welkom gingen de partijen los. Op enkele borden spatte de aggressiviteit er vanaf. Zo ook op bord 3, hier gaf Jan Meijer het goede voorbeeld door aggressief doch adequaat te reageren op een niet correct gespeelde zettenreeks van zwart. 0-1

Vervolgens waren een aantal partijen snel achter elkaar uit. Zo speelde de met links schrijvende Fedde Verf op bord 6 een counteropening, wit speelde enigzins passief, gaf daamee het initiatief weg en toen de zwartspeler ook nog een centrumpion kon buit maken, was daar het begin van het einde van de partij. 0-2

Op bord 2 zat Jan van der Veen tegen de zeer sterke Martien Veldman te spelen. De heer van der Veen dreigde vanuit een koningsaanval een aantal malen eeuwig schaak, of herhaling van zetten. De heer Veldman wou gezien de stand hier niet aan, hij moest zijn koningstelling verzwakken om deze situatie te keren. Dit bleek later geen goede keus, omdat dit hem noodlottig werd. 0-3

Wesley won op bord 4 al snel een pion met een dameruil. Vervolgens bouwde hij zijn stelling goed op, viel de zwakke punten van de tegenstander zijn pionnenstructuur aan en won de partij. 0-4

Op bord 1 was Gerben zeer aggressief gestart en poogde de zwarte stukken vast te zetten door een pion op d6 te krijgen. Dit leek aardig te lukken totdat hij een klein positioneel foutje maakte, welke hem de pion op d6 zou gaan kosten. Hij besloot tot het vooruitschuiven van de a pion, waardoor deze instond. De tegenstander sloeg de vergiftigde pion op a3 en wit kon zwart zijn loper bemachtigen tegen een pion. De pionnenstructuur van zwart was nu volledig verbrokkeld en wit zou op den duur zeker de pionnen met adequaat spel kunnen bemachtigen. De heer Mylanus bood echter remise aan, en aangezien je het beslissende halfje beter kan aannemen werd tot remise besloten 0,5 – 4,5 

Pieter van Kammen speelde op bord 5 tegen de heer van der Berg een nette partij. Hij kreeg vanuit de opening druk op de stelling van de heer van der Berg. De heer van der Berg reageerde hier vooralsnog goed op, maar zoals bekend is verdedigen moeilijker dan aanvallen. De heer van der Berg maakte op een gegeven moment dan ook een foutje. Pieter speelde vervolgens de partij proffessioneel uit. 0,5 – 5,5

Janna Rauw, viel op bord 8 in en deed dit met verve. Ze kwam op een gegeven moment weliswaar een stuk achter, maar haar creativiteit, zorgde voor een aanval waarbij de tegenstander pardoes mat ging. 0,5 – 6,5

Als laatste was Hessel Sijbersma (wit) op bord 7 nog aan het ploeteren voor een punt. Vooral toen zwart een pionnenstorm op de damevleugel begon, kreeg Hessel het benauwd, maar hij kon de pionnenstorm keren, kreeg vat op het centrum en won een pion. Hessel stond nu overduidelijk beter, De zwartspeler won echter een pion terug, toch was de stelling van Hessel nog zo goed, dat hij de winst naar zich toe kon trekken 0,5 – 7,5.

Als Schaakwoude 3 mogen we verheugd zijn met deze enigzins geflatteerde uitslag. Desondanks is dit een nodige stap op weg naar lijfsbehoud. We zijn vooralsnog laatste, maar hebben door het beroep tegen de puntenaftrek en de nog te spelen wedstrijd tegen ODI 1, kans om de rode lantaarn over te doen aan een ander team en aldus degradatie te ontlopen.

 

Henk Mylanus (1725) – Gerben van der Heide (1699) 0,5 – 0,5
Martien Veldman (1792) – Jan van der Veen (1643) 0 – 1
Moh Alsarasfi (????) – Jan Meijer (1595) 0 – 1
Wytze van der Ploeg (1573) – Wesley Bloemsma (1584) 0 – 1
Johan van der Berg (1418) – Pieter van Kammen (1590) 0 – 1
Jacob Moraal (1550) – Fedde Verf (1734) 0 – 1
Milovan Veljkovic (1388) – Hessel Sijbersma (1527) 0 – 1
Wim van Zeijl (1507) – Janna Rauw (1353) 0 – 1

Geef een reactie

Advertenties geblokkeerd