Naar de inhoud springen

Schaakwoude 2 speelt knudde tegen Knudde 1.

Op dinsdag 11 januari reisde Schaakwoude 2 vanaf verschillend vertrekpunten af naar de speellocatie van Knudde. Namelijk in de wijk Bilgaard te Leeuwarden. De meesten van ons waren ruim op tijd aanwezig, Evert was iets later maar toen hij zijn fiets achter slot en grendel had te staan kon de wedstrijd aanvangen.

Op bord 8 was Bauke Vroom geposteerd. Met de zwarte stukken speelde hij tegen Douwe Sytsma. Bauke kwam al snel in een situatie waar hij 2 lopers tegen 2 paarden had, echter had hij een pion minder op het bord. De pion meer van zijn tegenstander creërde een uitpost voor het paard op het bord. Na eerst nog een remise te hebben afgewezen, werd later het remise aanbod door Bauke aangenomen, dit aangezien het paard op de uitpost tezamen met de extra pion veel sterker leek dan het zwarte loperpaar. In de analyse bleek het aannemen van remise een wijs besluit. ½ – ½

Op bord 3 speelde Gerben van der Heide met de witte stukken tegen Wietse Hoekstra. Tegen de lijstaanvoerder van Knudde opende Gerben vrij goed, tot hij op de 12e zet het juiste plan niet meer kon vinden. De zwartspeler kwam hierdoor in gelegenheid een aanval op te zetten, wit pareerde deze, maar kreeg hierdoor een gesloten pionnenstructuur. Mede ook omdat de zwartspeler geen risico durfde te nemen. Na nog een poosje te hebben doorgespeeld bood Gerben remise aan. Dit aangezien hij niet een goed plan zag om door de verdediging van de zwartspeler te breken. Zelfs na kortstondige analyse bleek het juiste plan voor wit vinden een hele opgave. 1 -1

Op bord 6 speelde Henk Broersma een uitermate boeiende partij tegen Dick Bonnema. Al snel kreeg Henk Broersma een remise aanbod, maar toen verteld werd dat hij dit niet mocht aannemen stortte Henk zich met overgave op het aanvallen van de zwakke punten van de witte stelling. Hij confisqueerde al snel een toren in ruil voor een loper en een pion. Deze toren bracht in een race tegen de klok Henk uiteindelijk de overwinning omdat deze via de velden a1 en h1 zijn h-pion vrije doorgang kon verschaffen naar een promotieveld. 1 – 2

Ondertussen waren aan de strijdende borden stellingen ontstaan waardoor mijn voorlopige prognose voor de einduitslag 3½ – 4½ was.

Het bord wat er in mijn ogen het minst positief voor stond was het bord waaraan Gerke Ros de zwarte stukken hanteerde. Zijn tegenstander Reitze van der Veen leek in het middenspel de opperhand te hebben, maar zoals bekend is Gerke heel moelijk te verslaan. Gerke neutraliseerde de aanval van zijn tegenstander, bood op een tactisch moment remise aan en de stand werd 1½ – 2½.

Op bord 5 was Henk van der Heide bezig met een aanval op koningstelling van Joris Brouwer, toen het bleek dat deze niet doorsloeg, moest hij terug. Helaas zag hij hierbij over het hoofd dat hij een paard verloor. De stand was weer gelijk 2½ – 2½.

Op dat moment leken zowel Evert als Wopke veel betere papieren te hebben dan hun tegenstanders. Toen Catrines op bord 7 remise aanbod kreeg van zijn tegenstander werd dit dan ook onmiddelijk aangenomen. Catrines had vanuit de opening een stelling bereikt waarin de dame’s het bord moesten verlaten. Deze keuze was gemaakt omdat Catrines zijn tegenstander, Peter Leus, hierdoor de rokade onmogelijk werd gemaakt en de koning niet naar een hele veilige haven kon brengen. In het spel wat hierna ontstond was het moeilijk een verschil te maken. 3 – 3

Net nadat Catrines remise had aangenomen, nam de partij van Wopke op bord 2 een beslissende wending. Wopke had zich goed voorbereid op zij tegenstander Mohammed Hosseini, kwam op een bepaald moment een pion voor, maar ging toen de klok ging tikken voor een combinatie verderop het bord in plaats van zijn paard te ruilen tegen een loper en een pion. Deze beslissing bleek fataal want de lange afstandwapens (de lopers) van zijn tegenstander broken de zwarte koningstelling open. En tot zijn grote frustratie moest Wopke zijn tegenstander feliciteren. 4 – 3

Evert speelde op bord 1 tegen Abe Willemsma. Evert speelde lange tijd goed, hij wist op een bepaald moment zelfs een centrumpion te winnen. Het leek hierdoor compleet mis te gaan voor de met zwarte stukken opererende Willemsma, maar doordat Evert een enkele defensieve zet uitvoerde, kwam hij alsnog in het nauw. Het leek hierdoor mis te gaan, maar Evert maakte net als een kat in deze situatie een rare sprong en behield een klein kansje. Helaas had hij echter niet genoeg tijd om dit kansje om te zetten in een overwinning. Een gelijkspel was dan ook alles wat er in zat. Helaas moesten de Schaakwoude spelers hierdoor balend naar huis. 4 ½ – 3 ½

Knudde 1741 – Schaakwoude 2 1789 4½ – 3½
1.Abe Willemsma 1899 – Evert Drijver 1937 ½ – ½
2.Mohammed Hosseini 1758 – Wopke Brandsma 1834 1 – 0
3.Wietse Hoekstra 1791 – Gerben van der Heide 1777 ½ – ½
4.Reitze van der Veen 1726 – Gerke Ros 1852 ½ – ½
5.Joris Brouwer 1677 – Henk van der Heide 1788 1 – 0
6.Dick Bonnema 1713 – Henk Broersma 1799 0 – 1
7.Peter Leus 1604 – Catrinus Veenstra 1623 ½ – ½
8.Douwe Sytsma 1760 – Bauke Vroom 1703 ½ – ½

Geef een antwoord

Advertenties geblokkeerd