Naar de inhoud springen

KNSB: Schaakwoude II wint van Mid-Fryslân

Op 14 december 2019 mocht Schaakwoude II aantreden tegen Mid Fryslân I. Een team welke boven ons op de ranglijst geposteerd staat. Mede dankzij de inbreng van een aantal talenten, dachten we dat ze sterker zouden zijn dan hun rating. Twee weken eerder mocht ons eerste FSB-team het tegen hun eerste FSB-team opnemen. In ons team zaten toen twee eerste team spelers. Dit wonnen we ruim, maar over het bord scheelde het weinig. De verwachting was dan ook logischerwijs dat een zware pot zou worden. Om te kunnen winnen, moesten we er dan ook vol voor gaan. Sven mocht het bal openen:

Sven Broersma – Jan Schadd
Het werd een onbekende opening voor beiden, wat leidde tot veel tijd gebruik en al niet zoveel tijd meer rond zet 15 (ongeveer 35 minuten). Sven was met wit niet blij met de uitkomst van de opening. Zwart offerde een pion waardoor zijn koning in het centrum moest blijven en probeerde vervolgens het centrum te openen. Wit wist door middel van een tactisch trucje met een tempo ruimte te pakken op de damevleugel en nog een pion te winnen, waardoor Sven 2 pionnen voorstond. Ondertussen was er het nodige materiaal van het bord verdwenen, beide partijen hadden nog 2 torens, wit paard en loper en zwart 2 lopers. Zwart moest 1 van zijn lopers geven voor wit zijn sterke paard, waardoor ongelijke lopers overbleven. 2 pluspionnen zijn meestal te veel van het goede in dit eindspel en ook nu was het voor zwart vechten tegen de bierkaai. Promotie bleek niet tegen te houden, na de opoffering van de één van deze pionnen. 1-0

Folmer Heikamp – Julian Frijlink
Folmer ging lange tijd gelijk op met Julian Frijlink. Richting het eind was de materiaalverhouding vrijwel gelijk. Een toren, een loper en 5 pionnen in 2 groepjes voor beiden. Folmer had een dubbelpion en was misschien wel de mindere op dit moment, maar in principe zou dit remise moeten worden. Maar… Frijlink ruilde de lopers en torens af en deed niet de correcte koningszetten, waardoor Folmer sleutelvelden kon bezetten en toch nog kon winnen. 2-0

Wesley Boemsma – Peter Koning
Wesley zijn tegenstander, Peter Koning, opende met de Bird opening. Hierna koos zwart voor het From Gambiet. Wit kreeg goed spel en op een gegeven moment offerde zwart een loper voor een gevaarlijk uitziende aanval. Wesley ging hier niet op in, en koos voor een dubbele aanval op de zwarte koning en b2-pion. Dit bleek echter beter te verdedigen dan verwacht. Hierna had wit het betere van het spel, dit resulteerde in een eindspel waarin Koning een pion meer had. Helaas lukte het Wesley niet om dit te kiepen. 2-1

Jan Torensma – Femke Koning
Deze partij ging erg lang gelijk op. Jan was iets actiever, en had op de koningsvleugel in het eindspel iets meer ruimte verkregen. Wat er mis gegaan is in het eindspel weet ik niet. Ik kan alleen maar speculeren dat de witte koning onverhoopt de zwarte stelling binnen is gemarcheerd. 2-2

Wytze Visser – Sipke de Schiffart
In een Zwarte Leeuw had wit het initiatief. Wit bouwde de druk langzaam op. Hoewel er niet direct iets dreigde, had Wytze met zwart wel moeite om onder de druk uit te komen. In het middenspel leek dat te gebeuren met een uitbraak in het centrum. Leek, want drie zetten later bleek zijn dame midden op het bord in een houdgreep te zijn genomen. Er restte Wytze niets anders dan af te tikken, waarmee zijn tegenstander het volle punt kon bij schrijven. 2-3

Leffert Nicolai – Osama Arabi
Leffert speelde voor het eerst in lange tijd weer een KNSB-wedstrijd. Mede dankzij Christian Torensma welke wel wou invallen in het eerste team. Leffert wist met een witte toren de zwarte stelling binnen te dringen. Het gevaar dreigde dat deze zou worden opgesloten, maar daar kwam de witte Dame om de dag te redden. Hierdoor werd de stelling erg tactisch. De toren kon zich ondanks opsluitingsgevaar op de 7e rij verplaatsen. Toen het zwart niet lukte de te toren te pakken te krijgen, nam de zwarte toren wit te pakken met een tactiekje over de 7e rij. 3-3

Jan Sybren Zagema – Erwin Koning
Dankzij zijn voorbereiding kwam Jan Sybren met wit goed uit de opening. Dit leidde zelfs tot een kwaliteitwinst! Vervolgens was het een zaak van techniek, om dit voordeel in winst om te zetten. Zwart won tijdelijk een pion, en kreeg zo een vrije randpion. Even later waren de rollen omgedraaid. De randpion was van het bord verdwenen en Jan Sybren had een centrumpion, met een onbelemmerd uitzicht op de 8e rij. Door de extra kwaliteit kon Jan Sybren aan de touwtjes blijven trekken, en had hij de stelling onder controle. Dit neemt niet weg dat hij nog erg goed moest rekenen in het eindspel. Zoals je van een econometrist mag verwachten klopte dit rekenwerk. Het punt was binnen. 4-3

Gerben van der Heide – Frank Schuurmans
In de opening speelde Schuurmans het spelletje net wat slimmer dan de teamcaptain van Schaakwoude II. Een zetverwisseling van zijn kant zorgde ervoor dat Gerben een verkeerde keuze maakte. Hierdoor moest de Schaakwoudenaar al vroeg de denktank in om zelf de goede keuzes te maken. Zoals zo vaak moest zwart eerst gelijkheid bereiken, en dat viel niet mee. Wit zette veel druk op de stelling en zijn pionnen gingen op de koningszijde storm lopen op de zwarte stelling. Doordat zwart een aantal tempi wist te winnen konden zijn pionnen op de damevleugel de aldaar aanwezige witte stukken belagen. Hierdoor kreeg Gerben eindelijk een aanvaardbare stelling. Toen hij ook nog kans zag zijn tegenstander tot dameruil te dwingen waren de vijandelijke dreigingen voorlopig afgeslagen. Gelijkheid was bereikt. Toen Frank Schuurmans in het directe vervolg niet door had dat Gerben zijn paard sterker zou zijn dan zijn loper, ruilde hij deze niet en mocht de Schaakwoudenaar zelfs hopen op meer. Wit probeerde vervolgens tevergeefs de zwarte koningstelling te slopen en een achterwaartse paardzet van zwart zorgde er voor dat Gerben materiaal voorkwam. Vervolgens werd de partij ondanks de tijdnood netjes uitgeschaakt. (5-3)

Een uitslag waar we zeker tevreden mee zijn, maar ook een uitslag welke een goed beeld gaf van de krachtsverhoudingen. Op naar de volgende wedstrijd!

Advertenties geblokkeerd