Naar de inhoud springen

Hard spel in 10e ronde bij Schaakwoude.

door Jan van der Veen.

DAMWALD – Kwam het nu doordat het vierde team thuis moest spelen tegen
De Burght 2, of waren er andere redenen dat op
diverse borden keihard strijd werd geleverd. Het
vierde team verloor wat ongelukkig haar tweede duel tegen de gasten uit
Leeuwarden. Nadat deze wedstrijd afgelopen was, zaten Gerke
Ros en Wopke Brandsma en als aller laatste Catrines
Veenstra en Jan Sybren Zagema nog achter het bord. Cadeautjes werden er deze avond
niet gegeven. Henk Kooistra kreeg prima partij van
Janna Rauw, maar ergens in het middenspel kreeg wit de overhand. Jahan Cnossen kwam met d2-d4 op
de proppen en Nathalie Steringa
groef zich in en al snel kwam de stelling vast te zitten. Vooral Cnossen is daar heel handig in en doordat Nathalie geen risico wenste te nemen, nam zij het remise
aanbod aan. Bij Jan Meijer en Gerben van der Heide
vond al vroeg in de wedstrijd een “monster afruil” plaats. Zwart had een klein
voordeeltje, maar niet genoeg voor winst. Daarna kreeg wit voordeel, doch dit
was ook niet genoeg voor de winst: remise. In het duel tussen Gerke Ros en Wopke
Brandsma rocheerde wit lang
en zwart kort en werd door beide spelers de aanval op de beide rochade stellingen geopend. In het spannende middenspel
kreeg Ros door een kleine combinatie positioneel
voordeel, zodanig dat hij dacht dat de winst binnen was. Dit was echter niet zo
en bleef het spannend. Nadat wit de kwaliteit had gewonnen en
zwart in tijdnood een vergiftigde pion pakte, dreigde stukverlies en gaf hij
op.
Ook heel spannend was het laatste duel van de avond. Catrines Veenstra hield heel lang
gelijke tred met Jan Sybren Zagema.
De tijd begon wit wat te plagen en dat was er oorzaak van dat zwart op voordeel
kwam. Tot het bittere einde zocht wit naar remise kansen, die er uiteindelijk
niet meer waren. Vijf spelers van het derde waren dinsdag in Bolsward achter de borden geweest en namen een vrij avond.

 

De uitslagen van ronde 10:

G. Ros – W. Brandsma
1-0; C. Veenstra – J. S. Zagema
0-1; J. Cnossen – N. Steringa
½-½; J. Meijer – G. van der Heide ½-½; H. Kooistra
J. Rauw 1-0; S. de Haan – M. Ising 0-1; J. Hiemstra – G. Westra 0-1.

Geef een antwoord

Advertenties geblokkeerd