Ga naar de inhoud

Districtstoernooi Schaakwoude

Schaakclub “ S C H A A K W O U D E” te Damwâld

opgericht 16 augustus 1979

Organiseert op ZATERDAG 14 JANUARI 2012

in samenwerking met haar sponsor Lodewijk Assurantiën haar negenentwintigste
SENIOREN SCHAAKTOERNOOI

AANVANG TOERNOOI : Zaterdag 14 januari 2012 om 9.45 uur in gebouw “It Skûlplak”, Bûterblom 8 te Damwâld (gebouw achter de hervormde kerk in het centrum van Damwâld).

AANTAL KLASSEN : Hoofdklasse, eerste, tweede en derde klasse.

SPEELTEMPO : 40 zetten per persoon per uur; daarna beëindiging van de partij via het K.O.-systeem (iedere speler 5 minuten tot het vlaggetje valt).

PRIJZEN : Eretekens / vlees.

INLEG : Per persoon € 7,00.

AANMELDING : Tot VRIJDAG 13 JANUARI 2012 19.00 uur bij:
1. J. van der Veen, tel. 0511 – 422378
2. B. Vroom, tel. 06-41450658 of email naar
baukevroom@gmail.com.

OPMERKING : Deelname voor personen van 16 jaar en ouder !!

BEKERWINNAARS 2011 : R. van der Veen, Utrecht; F. Verf, Kazachstan;
P.S. van der Veen, Groningen; F. Dalstra, Leeuwarden

TOT ZIENS OP ZATERDAG 14 JANUARI 2012

Geef een reactie

Advertenties geblokkeerd