Naar de inhoud springen

Algemene ledenvergadering op 2 september 2021

Bij deze de uitnodiging voor de ALV die op donderdag 2 september gehouden gaat worden: start 19.45 uur. De begeleidende stukken zijn per email verstuurd. Mocht je geen tijd hebben dit allemaal door te lezen, noteer dan wel alvast een aantal belangrijke data in je agenda:

26 augustus: vrij schaken
2 september: ALV
9 september: 1e ronde interne competitie: locatie De Kruisweg, Haadwei 42
18 september: KNSB-wedstrijd: locatie De Kruisweg, Haadwei 42
24 september: barbecue (onder voorbehoud). Voor de barbecue volgt nog een aparte uitnodiging.

In verband met de omzetting van een informele vereniging in een formele vereniging, wijzigen van de statuten en huishoudelijk reglement en het machtigen van bestuursleden tot het tekenen van de akte bij de notaris, zal er gestemd moeten worden. Wanneer er volgens de statuten te weinig leden op de vergadering aanwezig zijn volgt er een tweede ledenvergadering welke dan – voorafgaand op de speelronde – zal worden gehouden op donderdag 16 september, aanvang 19.00 uur.

Advertenties geblokkeerd