Ga naar de inhoud

Competitiereglement

Competitiereglement (in bewerking)

Er wordt volgens het systeem keizer een competitie gespeeld over 27 ronden. Hier volgen de belangrijkste regels die bij onze vereniging worden toegepast.

Regels omtrent afwezigheden.

Afwezig voor club dezelfde dag (onbeperkt): een speler krijgt de helft van zijn waardepunten toegekend. Deze afwezigheid wordt toegekend als een speler op de speelavond een verplichting heeft in het belang van de club zodat de speler niet aan de competitie kan deelnemen. Vaak is dit een externe wedstrijd, maar dit kunnen ook andere verplichtingen zijn. Bijvoorbeeld een vergadering waarbij de club door de speler moet worden vertegenwoordigd.

Afwezig voor club andere dag (maximaal 5) : een speler krijgt de helft van zijn waardepunten toegekend als de speler op een andere dag van de week waarin hij moet spelen een verplichting heeft in het belang van de club. Dit is vaak een externe wedstrijd die op een andere dag wordt gespeeld, maar dit kunnen ook andere verplichtingen zijn.

Afwezig met bericht (maximaal 5) : een speler krijgt 1/3 deel van zijn waardepunten toegekend als de speler wegens overige redenen niet op de speelavond aanwezig kan zijn om deel te nemen aan de competitie.

Afwezig zonder bericht : een speler krijgt geen punten toebedeeld als de speler zich niet voor 18 uur op de speelavond bij de competitieleider heeft afgemeld.

Bye (oneven) : een speler krijgt 2/3 deel van zijn waardepunten toebedeeld als die door het systeem niet kan worden ingedeeld. Hierbij komen spelers die onderaan de ranglijst staan als eerste aan bod. Dit is een keuze met als reden dat de invloed van een bye voor de koppositie van de ranglijst wordt geminimaliseerd. Een speler kan eenmaal per seizoen een bye ontvangen, zolang alle andere spelers die bij een ronde worden ingedeeld nog geen bye hebben gehad.

Handmatige bye : een speler kan een handmatige bye (2/3 deel van zijn waardepunten) ontvangen, wanneer de speler vrijwillig zijn plek in de indeling opgeeft om een andere speler een partij te geven, omdat bijvoorbeeld een tegenstander niet op komt dagen.

Tijdelijke puntentoebedeling

Uiteindelijk is het doel van de rangschikking dat spelers die de meeste punten hebben verdiend, door partijen te spelen (en te winnen) ook bovenaan komen te staan. De rangschikking is echter ook de basis voor het indelen van partijen. Waarbij voor de meeste spelers toch geldt dat zij willen spelen tegen spelers met zoveel mogelijk gelijkwaardige speelsterkte. Om hieraan tegemoet te komen krijgen spelers die geen recht meer hebben op afwezigheidspunten toch gedurende de competitie punten toegekend. Dit om deze spelers een plek op de ranglijst te laten behouden die meer recht doet aan hun speelsterkte. Het resultaat is dat deze spelers meer naar speelsterkte zullen worden ingedeeld. Dit zal spelers die niet veel partijen kunnen spelen toch stimuleren om aan de competitie deel te nemen.

Na afloop van de competitie zal echter een correctie plaatsvinden en zullen deze afwezigheidspunten weer worden afgenomen. De competitieleider zal op aanvraag en voor de laatste ronde van de competitie de gecorrigeerde stand publiceren.

Regels omtrent de indeling.

Spelers worden via het systeem keizer ingedeeld waarbij rekening wordt gehouden met de volgende restricties:

Rondes tussen gelijke paring: 8

Partijen tussen gelijke paring: 3

Maximaal toegestaan verschil op de ranglijst: 9

Maximaal toegestaan kleurverschil: 3

Opeenvolgde ronden met gelijke kleur: 3

Echter zal bij de indeling niet altijd aan deze voorwaarden kunnen worden voldaan. Zeker als er niet veel partijen te spelen zijn. Het kan dan bijvoorbeeld voorkomen dat het verschil op de ranglijst toch groter is.

Speeltempo

Senioren 90 min + 30 seconden extra per zet

Jeugdspeler 60 min + 30 seconden extra per zet (onder voorbehoud)

Arbitragecommisie

Tegen beslissingen van de competitieleider kan beroep worden aangetekend.

Advertenties geblokkeerd