Ga naar de inhoud

Besluit CvB

Beslissing van de Commissie van Beroep van het Fries Kampioenschap

Beroep ingesteld door: dhr. Rein de Boer
Tegen: het besluit van de wedstrijdleiding van het FK d.d. 8 mei 2019

De Commissie heeft kennis genomen van de volgende stukken:
Het besluit van de organisatie van het FK d.d. 8 mei 2019
Het beroepschrift van dhr. De Boer d.d. 9 mei 2019
De reactie van de organisatie op het beroepschrift d.d. 12 mei 2019
De tussen dhr. De Boer en de organisatie gevoerde correspondentie.

Ontvankelijkheid
Het beroep is tijdig ingestuurd, dus verklaren wij het ontvankelijk.

De feiten
Het FK wordt officieel aangekondigd op 9 april 2019. De eerste ronde staat op dat moment gepland op woensdagavond 8 mei.
Dinsdag 30 april 2019 stuurt de organisatie een email met het besluit de eerste ronde te verplaatsen van woensdag 8 mei naar 9 mei, om zo schakers over te halen mee te doen aan het FK die op woensdagavond 8 mei naar de voetbalwedstrijd Ajax – Tottenham Hotspur willen kijken.
Dhr. De Boer neemt dezelfde dinsdag 30 april contact op met de organisatie om te pogen haar besluit terug te draaien.
Woensdagochtend 8 mei claimt dhr. De Boer een vol punt in de eerste ronde in plaats van een bye. Wanneer de organisatie dit punt niet toekent, tekent dhr. De Boer beroep aan.

Motivatie
De speeldata van het FK zijn meestal een maand of nog langer van tevoren bekend. Dit is een belangrijk pluspunt van het FK, want voor de gemiddelde Friese clubschaker is het niet altijd even gemakkelijk om een doordeweekse avond vrij te maken om te kunnen strijden om de titel van Fries Kampioen schaken.
Dit geldt ook voor Dhr. De Boer. Dhr. heeft de avonden dat het FK gepland staat speciaal vrijgemaakt om alle zeven ronden mee te kunnen spelen. Toen de speeldatum van de eerste ronde een week van tevoren aangepast werd, heeft dhr. direct contact opgenomen met de organisatie om haar besluit te proberen terug te draaien. Het was voor hem immers niet mogelijk om op korte termijn zijn agenda zodanig aan te passen dat hij op de donderdagavond mee kon spelen in plaats van de woensdagavond.
De organisatie van het FK meent dat een bye (een half punt) voldoende compensatie is voor deze afwezigheid. De commissie vindt echter dat de wijziging in speeldata te kort van tevoren plaatsvond voor schakers om nog redelijkerwijs hun agenda aan te passen. Spelers die eerst het hele toernooi mee wilden spelen worden zo door de organisatie gedwongen om in de eerste ronde een bye van een half punt te nemen, terwijl ze bij het spelen van een partij een redelijke kans op een vol punt maken.
Dhr. de Boer heeft de commissie verder gevraagd om uitspraak te doen over de aanpak en redenering van de organisatie bij het wijzigen van de speeldatum van de eerste ronde. De organisatie stelt in haar verweerschrift dat ervoor is gekozen om de eerste ronde te verplaatsen omdat meerdere potentiĆ«le deelnemers de voorkeur hadden geuit aan het kijken van de voetbalwedstrijd Ajax – Tottenham Hotspur.
Het reglement van het FK beschikt niet over het veranderen van speeldata en wanneer het gegrond is om zoiets te doen. Derhalve doet de commissie geen uitspraak over de vraag of de organisatie een juist besluit nam om de eerste ronde te verplaatsen van woensdag naar donderdag. Wel sympathiseert de commissie met het streven om zoveel mogelijk deelnemers te werven voor het FK.

Besluit
De commissie verklaart het beroep van dhr. De Boer gegrond.
De commissie vernietigt het besluit van de organisatie om dhr. De Boer een bye toe te kennen. In plaats daarvan moet hem een heel punt worden toegekend.
Verder moeten andere spelers die, net als dhr. De Boer, van plan waren om bij de eerste ronde op woensdagavond aanwezig te zijn, maar die af moesten zeggen voor de donderdagavond, ook een heel punt in plaats van een bye krijgen. Spelers die een bye hadden aangevraagd voor de 1e ronde op woensdagavond en nog steeds een bye hadden staan voor de donderdagavond krijgen niet een vol punt. Dit geldt ook voor deelnemers die zich pas hebben aangemeld nadat de speeldatum van de 1e ronde was gewijzigd.
De commissie vraagt de organisatie uit te zoeken welke deelnemers recht hebben op een half punt en welke op een vol punt.

Aldus vastgesteld op 12 mei 2019 door J. Weggen, D. Wissmann en A. Nicolai, leden van de Commissie van Beroep van het FK en namens de commissie ondertekend door J. Weggen.

JVWeggen

Advertenties geblokkeerd