voorlopige indeling ronde20

Kees Appel – Bauke Vroom
Aps Steenberg – Sikke de Haan
Jan Meijer – Auke vd Zee
Hessel Sijbersma – Johan Cnossen
Catrines Veenstra – Pee Kooistra
Jacoba Hiemstra – Andries Meijer
Gerben vd Heide – Fokke de Haan

Geef een reactie