Naar de inhoud springen

Verlies voor Schaakwoude 3 en 4 in de FSB

Ik heb met onze voorzitter afgesproken, dat hij de stukjes voor de krant voortaan ook naar mij stuurt. Zodat ze voortaan ook op onze website te lezen zijn.

Door Jan van der Veen…

 

DAMWOUDE – De start van het derde en vierde team liep op een nederlaag
uit. Het derde liet in de Sneek de winst liggen,
terwijl het vierde, opnieuw in de tweede klasse van de FSB,
thuis niet opgewassen was tegen het sterke WES 1 uit Wolvega.

In de 5e en 6e ronde van de interne competitie
vielen er een aantal verrassende uitslagen te noteren. In de vijfde ronde
bezorgde Janna Rauw de niet geheel fitte Bauke Vroom een onverwachte nul. Na de Siciliaanse
opening liet Vroom een Toren instaan, daar hij dacht dat deze niet genomen
mocht worden, omdat wit met een ingesloten dame te maken kreeg. De berekening
van zwart klopte niet en met een toren meer maakte Janna het keurig af. In een
rustige partij sloeg op de 24e zet bij Aps
Steenberg en Pieter van Kammen de vlam in de pan. Wit
verloor een pion, doch kon met zijn Toren de zevende rij bezetten en enkele
pionnen bedreigen. Toch stond zwart nog steeds goed tot het moment dat zijn Toren
in de penning kwam en snel in het schaakdoosje belandde. De jeugdige Jacob Wijnsma hield na de opening
gelijke tred met Henk Kooistra; hier en daar werd wat
afgeruild, waardoor er weinig dreiging overbleef. Wit had een geïsoleerde pion
in het centrum, doch zwart slaagde er niet in deze te veroveren. Na nog een
forse afruil werd het punt gedeeld. Kees Appel kwam tegen Jos
Boers niet goed uit de opening en verloor na loperruil een centrumpion. Toen
een zwart paard gepend werd, ging het snel bergafwaarts voor Appel. Het tweede
paard moest hij geven voor een pion en gaf op. Joop Theunissen
kwam goed uit de opening, maar verloor daarna veel tijd om de beste zetten te
vinden; hetgeen niet altijd lukte. Tegenstander
Mathijs Visser kreeg de tijd een goed stelling op te
bouwen en wit kwam onder druk te staan. Dit kostte een pion en na een fout in
het middenspel kon zwart een toren winnen, waarna wit enkele zetten later
opgaf. Nathalie kwam prima uit de opening tegen Jan
van der Veen; kreeg het initiatief hetgeen niet in
voordeel uitmondde. De stelling werd erg gecompliceerd en geen van tweeën nam
risico’s, zodat het remise werd.

In de zesde ronde kwam Jan Sybren Zagema waarschijnlijk met de schrik vrij tegen Rense Smits. Het werd een enerverend eindspel dat eindigde
in remise. In een Gesloten Siciliaan posteerde Henk
van der Heide zijn Dame op h6; hij dacht aan een “mooi plekje”. Zo leek het ook; toch leek de vorstin in de val te worden gelokt en
deze moest terug en leek tegenstander Wopke Brandsma prima te staan.
Toch zou het voor zwart
slecht aflopen daar hij de opmars van de f-pion
onderschatte en ten onderging. Catrines was voor het
begin van zijn partij op zijn hoede. Tegenstandster Janna deed het tot nog toe
verrassend goed. Met wit pakte Catrines de zaken goed
aan en na het afruilen van lichte stukken won hij een pion. Toen hij een Toren
op de zevende rij kreeg, gaf Janna een pion weg en was, niettegenstaande
haar alles of niets spel, de partij verloren. Bij Hessel
Sijbersma en Mike Ising was er in het eindspel veel commotie. Zwart meende
dat er drie keer dezelfde stelling op het bord was geweest en eiste remise op.
Wedstrijdleider Bauke Vroom werd er bij gehaald en
bij het naspelen bleek dat de notatie van beide heren niet in orde was en de
claim niet doorging. Sijbersma stond voor en won. Andries Meijer raakte een Toren achter tegen mevrouw Hiemstra, maar had veel meer pionnen en toen één van die
boeren promoveerde, was de buit binnen. Pieter van
Kammen moest in het eindspel met zijn Dame opboksen tegen de twee Torens van Jacob Wijnsma. Pieter raakte de kluts volledig kwijt en verloor. Fokke de Haan verslikte zich in zijn vader, die geheel
verrassend zegevierde.  

 

De uitslagen van ronde 5:

G. van der Heide – J. S. Zagema 0-1; N. Steringa – J. van der Veen ½-½; H. Kooistra
– J. Wijnsma ½-½; A. Steenberg sr
– P. van Kammen 1-0; J. Rauw – B. Vroom 1-0; J. Boers – K. Appel 1-0; J. Meijer
– K. W. Stellema ½-½; M. Ising
– A. van der Lijn 0-1; J. Theunissen – M. Visser 0-1;
H. Sijbersma – A. Meijer 1-0.

De uitslagen van ronde 6:

J. S. Zagema – R. Smits ½-½; H. van der Heide
– W. Brandsma 1-0; C. Veenstra
– J. Rauw 1-0; G. van der Heide – H. Kooistra 1-0; J.
Wijnsma – P. van Kammen 1-0; F. de Haan – S. de Haan
0-1;J. Meijer – B. Vroom 1-0; H. Sijbersma – M. Ising 1-0; A. Meijer – J. Hiemstra
1-0.  

 

Sneek 4                       Schaakwoude 3        4½-3½

1. D. Meijer                 – J. van der Veen         1-0

2. M.
van Steinvoorn  
W. Bloemsma           1-0

3. S. J. Veldhuis           – G.
van der Heide       1-0

4. J. H. de Jong           – C. Houpst                 0-1

5. W. van der Zee        – P. vanKammen          0-1

6. S. Smid                   – H. Sijbersma             ½-½

7. J. Bosma                
J. Meijer                   0-1

8. M.
IJpma                
K. W. Stellema         1-0

 

Schaakwoude 4           – WES (Wolvega)
1     2½-5½

1. K. Appel                 – R. Heite                    1-0

2. A.
Steenberg sr       
G. Groen                   0-1

3. A.
van der Lijn         – N. Maatman              0-1

4. J. Attema                
M. Wassenaar           ½-½

5. J. Boers                   – N.
Veldhuizen           ½-½

6. K. W. Stellema        – E. Fabriek                 ½-½

7. M.
Veenstra – J. Hassing                  0-1

8. M.
Steringa             
R. Kompaan             0-1

Geef een antwoord

Advertenties geblokkeerd