Naar de inhoud springen

Opnieuw goede opkomst bij interne competitie

Met
twaalf partijen op het programma was de opkomst voor de tweede ronde goed te
noemen. De langste partij van de avond kwam op naam van Hessel Sijbersma en Kees
Appel. Na de Italiaanse opening verloor wit een pion in het centrum en kwam
onder druk. Na diens lange rochade kwamen de zwarte pionnen naar voren. Na de
korte rochade van zwart kreeg wit aanval, maar liet een paard in staan. Het werd
bijzonder interessant, mede doordat zwart in tijdnood kwam en remise voorstelde.
Sijbersma nam dit zeer sportief aan. Catrines Veenstra beging een fout in de
opening tegen Wopke Brandsma en dat kostte steeds meer materiaal en toen de
Dames geruild waren, hield zwart het voor gezien. Janna Rauw boekte in haar
eerste wedstrijd een keurige remise. Toen Johan Cnossen verzuimde op de 10e zet
te rocheren, Janna had een zet eerder een loper weggeven, riep hij het onheil
over zichzelf af. Wit had lang gerocheerd en kreeg aanval en zwart had moeite
zijn stukken te ontwikkelen. Met drie pionnen tegen een paard van zwart werd tot
remise besloten. Zoals altijd opende Fokke de Haan met zwart zeer agressief,
doch hij deed het iets te optimistisch en verspeelde de twee pionnen in het
centrum tegen Gerke Ros en kwam er niet meer aan te pas. Fokke speelde nog lang
door – had heel lang geen partij meer gespeeld – om ritme op te doen. En zo
hoort het. Wesley Bloemsma werd de schlemiel van de avond. Na de opening,
Konings-Indisch, ging de partij tegen Klaas Stellema gelijk op tot Wesley een
pion verloor bij een afruil. Door schaakblindheid gaf hij in het middenspel
pardoes zijn Dame weg en kon opgeven. Vanuit de opening ging het duel tussen
Andries Meijer en Henk Kooistra gelijk op, maar daarna bleek het krachtsverschil
doorslaggevend. Ook bij Pieter van Kammen en Albert van der Lijn ging het lang
gelijk op, totdat zwart een sterke pion verloor en deze achterstand kon hij niet
meer goed maken. Opgave op de 40e zet. Al na twaalf zetten had er al een grote
afruil plaats gevonden bij Jan Meijer en Jos Boers en ontstond een
overzichtelijke stelling. Het was logisch dat wit het remise-aanbod aannam.
Mathijs Visser hanteerde de Siciliaanse opening en kreeg met zwart licht
positioneel voordeel tegen Gabe de Boer. Zwart behield het initiatief en gaf wit
geen enkele kans in het spel te komen en inde verdiend het punt. Gerben van der
Heide won uiteindelijk het punt tegen Johan Attema, maar of dat terecht verdiend
was, moet de “diepe analyse” uitwijzen. Heel lang ging ook dit duel gelijk op.
Zwart kwam gedrukt te staan na een slechte voortzetting, doch wist na een
tactische wending het tij te keren en het volle punt te scoren. Henk van der
Heide boekte een snelle zege op Sikke de Haan, nadat hij op de 14e zet een pion
had gewonnen.
 
De uitslagen van ronde 2:
P. van Kammen – A. van der Lijn 1-0
H. Sijbersma – K. Appel 0,5-0,5
J. Attema – G. van der Heide 0-1
J. Rauw – J. Cnossen 0,5-0,5
W. Bloemsma – K. W. Stellema 0-1
W. Brandsma – C. Veenstra 1-0
J. Meijer – J. Boers 0,5-0,5
G. Ros – F. de Haan 1-0
S. de Haan – H. van der Heide 0-1
A. Meijer – H. Kooistra 0-1.

Geef een antwoord

Advertenties geblokkeerd