Naar de inhoud springen

Migchiel en Michiel kampioen

A-Groep

Migchiel de Jong speelt tegen Gerard Baars een attractieve partij. Migchiel, weet het loperpaar en meer activiteit te verkrijgen. Als gevolg hiervan komt krijgt hij een toren op de 7e rij. Als gevolg hiervan wint hij uiteindelijk de a-pion. Even later volgt de volgende pion. Uiteindelijk staat Gerard mat door toedoen van 2 lopers.Michiel wint hiermee zijn 7de partij op rij en is wederom de onbetwiste kampioen van de Friese Schaakbond.

Auke van der Heide valt al spoedig op Erik’s koningvleugel aan. Hij komt veel beter te staan, maar mist een enkele maal een goede tactische mogelijkheden om de partij te winnen. Door enkele mindere zetten van de FSB-voorzitter ziet Erik alsnog kans de partij naar zich toe te trekken, en de tweede plaats veilig te stellen.

Amir krijgt na de opening het loperpaar in handen en lijkt iets beter. Joost blijkt tactisch echter goed bij de les en weet op mooie manier dit voordeel weer ongedaan te maken. Beide spelers winnen vervolgens nog wat materiaal en concluderen dat de partij in remise zal eindigen.

Etmans staat gedurende het grootste deel van de partij iets beter dan Sipke. Sipke besluit richting tijdnoodfase met een pionnenstorm te beginnen. Deze word eerst vakkundig gepareerd, maar door één inaccurate zet krijgt Sipke de mogelijkheid om toe te slaan.

De partij van Rein en Sjoerd was een spannende.Rein lijkt een poosje iets beter te staan, maar Sjoerd kan het dicht houden. Sjoerd zijn vrije a-pion kan opstomen ten koste van 2 pionnen. Rein is echter op tijd terug, en krijgt een passieve toren. Nu zou het Sjoerd zijn beurt zijn om pionnen op te halen, maar zwart kiest ervoor dit pad niet te bewandelen en de partij eindigt in remise.

Jan Lootsma weet ervoor te zorgen dat de stukken van Joe Hania defensieve posities moeten innemen. Dit zorgt ervoor dat Jan kan aanvallen en een stuk wint. Vervolgens word de partij netjes uitgespeeld.

De partij tussen Gerke en Dolf is een redelijke poos materieel gelijk. Tot Wissmann begint met pionnenstorm op de koningsvleugel, Als deze aanval zou mislukken kan dit een tweesnijdend zwaard te worden, immers de verdedigers van de koning zijn dan verdwenen. Gerke weet een pion te winnen door vervolgens defensief mooi te combineren. Er volgen enkele afruilen en de kwetsbaarheid van de koning van Dolf zorgt ervoor dat zijn stelling wat verslechterd, Gerke weet ook nog dameruil af te dwingen en speelt vervolgens de partij uit.

De partij tussen Fokke Jonkman en Pieter Postma gaat een mooie poos gelijk op, maar Fokke ziet kans een mooi paard in het centrum te plaatsen. Hij wint wat ruimte en krijgt de mogelijkheid om een koningsaanval op te zetten. Deze was al spoedig succesvol.

Wouter van de Griendt komt een kwaliteit achter te staan, doordat zijn aanval met twee torens onderbroken word door een stuk van Willem Kuiper. Dit bleek genoeg aanleiding voor Wouter om op te geven.

Auke van der Zee komt 3 pionnen voor te staan doordat Remco Heite zijn koning wat te lang in het midden van het bord hield. vervolgens duurde het een poos, maar de partij werd goed uitgespeeld.

B-Groep

De partij tussen Conrad Hendriks en Michiel Takkebos stond eigenlijk altijd materieel gelijk. Michiel stond lange tijd wel beter, door een toren op de 7de lijn. Conrad verdedigde echter prima. De partij eindigde dan ook in remise. Als gevolg hiervan eindigen beide heren bovenaan de ranglijst. Michiel heeft echter een betere weerstand en word uitgeroepen tot winnaar van de B-Groep.

Jan Anne Hogendorp staat al spoedig een stuk voor tegen een pion. Kees kiest vervolgens voor een wanhoopsaanval, deze kost hem nog een toren en hij geeft op.

Wesley Bloemsma wint doordat Siem van Eijk te snel speelt en daarbij vergeet te ontwikkelen en de fatale dreiging mist.

Menno Veenstra wint twee pionnen en zijn koningsstelling komt onder druk te staan. De aanval lijkt kiepbaar. Menno speelt echter een mindere zet en hierdoor komt het materieel weer gelijk. Het is voor beide zijden echter een beetje eng, daarom word tot remise word dan ook besloten.

Er komt een gesloten structuur op het bord bij Henk van Wilgenburg tegen Hessel Sijbersma. Henk probeert aan te vallen, Sijbersma pareert en ziet zich genoodzaakt de boel vast te zetten. Remise.

Johan Cnossen heeft het loperpaar, maar één daarvan word wat belemmerd door zijn eigen pionnen. Douwe Tjerkstra heeft een gepasseerde en geïsoleerde vrijpion. De heren gaan door tot er aan beide zijden een koning en pion over is. Remise.

Wim de Vries wint van Jacob Moraal na heel veel afruilen in het eindspel, door een doorbraak op de damevleugel.

René Wijnstra en Pieter van Kammen staan lange tijd wat onduidelijk. Pieter zijn stukken kunnen beter gecoördineerd worden. Optisch staat verder beter. De partij gaat lang door en in diepe tijdnood is Pieter de gelukkigste.

Rense de Boer wint na ruim 50 zetten, doordat hij halverweg de partij gebruik kan maken van een open b-lijn en zo een toren de stelling van Pé Kooistra in kan sturen. De pionnen worden als gevolg hiervan opgeruimd.

Bert Hassing weet optimaal gebruik te maken van de open lijnen welke op het bord ontstaan. Zijn toren op de 7e rij en de lopers op de belangrijke diagonalen doen het werk. En brengen de overwinning binnen.

Wim van Zeijl weet zijn Dame te doen binnendringen in de stelling van Ben Amar. Gevolg hiervan is dat enkele stukken van Ben Amar op de koningsvleugel passief zijn. Een aanval van Wim volgt op de damevleugel. Hij weet in de schermutselingen aldaar 2 pionnen te winnen, en speelt vervolgens de partij netjes uit.

Prijswinnaars

A-Groep
1e IM Migchiel de Jong
2e Erik Sparenberg
3e Auke van der Heide
— Amir Nicolai
— Jan Lootsma
— Joost van Dam
— Sipke de Hoop

Rating – 2000 Jan Lootsma
Rating – 1800 Gerard Baars

B-Groep
1e Michiel Takkebos (toernooiwinnaar)
1e Conrad Hendriks
3e Jan-Anne Hogendorp
3e Wesley Bloemsma

Rating – 1600 Menno Veenstra (5e)

Advertenties geblokkeerd