Naar de inhoud springen

Fries Kampioenschap Jeugdclubteams

FRIES KAMPIOENSCHAP
JEUGDCLUBTEAMS
2008/2009

Op zaterdag 31 januari 2009 zal wederom het traditionele Fries Kampioenschap voor jeugdclubteams worden gehouden.

PLAATS    : “It Skûlplak”, Boterbloem 8 te Damwoude (Tel. 0511-422919).

AANVANG    : 9.30 uur (of later; afhankelijk van deelname). Zo begonnen vorig jaar alle wedstrijden om 13.00 uur.

Er wordt gespeeld volgens de KNSB-richtlijnen in 4 leeftijdsgroepen, nl. de categorieën AB, C, D en E.

Categorie AB    : geboren in 1991, 1992, 1993 en 1994
Categorie C    : geboren in 1995 en 1996
Categorie D    : geboren in 1997 en 1998
Categorie E    : geboren in 1999 en latere jaren

Een team bestaat uit 4 schakers/schaaksters. Er wordt verwacht dat de teams naar sterkte worden opgesteld. Reservespelers/-speelsters vallen in aan het 4e bord. De overige teamleden schuiven dan een bord op.

Teamspelers in de cat. AB en C moeten lid zijn van de betreffende schaakvereniging en van de FSB; teamspelers in de cat. D en E moeten lid zijn van de schaakvereniging.

AANMELDEN: uiterlijk 23 januari 2009 via bijgevoegd formulier, dat volledig moet worden ingevuld, bij ondergetekende, per adres: Dammelaan 2, 9104 GT Damwoude. E-mailen kan ook, eveneens volledig volgens het formulier; e-mailadres: veendw2@hotmail.com. Om problemen met e-mailverkeer te voorkomen, dient u altijd om een ontvangstbevestiging vragen.

Voor een goed verloop van de organisatie van de kampioenschappen wordt vriendelijk verzocht de formulieren tijdig in te zenden.

Mochten er zich nadien onverhoopt toch nog mutaties voordoen, dan verzoek ik u vriendelijk deze uiterlijk 3 dagen voor de wedstrijddatum telefonisch aan mij door te geven.

De inleg bedraagt voor het 1e team € 12,–, voor het 2e team € 10,– en voor het 3e en volgende team  € 7,–.

Het inleggeld dient te worden voldaan bij binnenkomst op 31 januari.

U ontvangt zo spoedig mogelijk na 23 januari a.s. een overzicht van wedstrijden, speeltijden etc.

Voor eventuele nadere informatie kunt u mij telefonisch bereiken onder het nummer 06-36021839. Ook kunt u altijd een e-mail (veendw2@hotmail.com) sturen.

Met vriendelijke schaakgroet,

Ronald van der Veen

Geef een antwoord

Advertenties geblokkeerd