KNSB-Beker: Schaakwoude wint verrassend van Emanuel Lasker

Door het ontbreken van een locatie voor de spelers van Emanuel Lasker uit St. Jacobieparochie, was er heel veel communicatie over en weer nodig om een geschikte datum en locatie te vinden. Uiteindelijk werd deze gevonden bij Philidor in Leeuwarden. Dank gaat ook naar hun uit dat we bij hun de wedstrijd mochten verspelen. De loting werd verricht door wedstrijdleider Erik Sparenberg. Deze wees uit dat Schaakwoude zwart had aan de oneven borden, en wit aan de even borden.

Gerke Ros speelde aan bord drie tegen Rienk Sijbesma. Gerke kreeg een sterk paard in het midden van het bord. Langzaam verdwenen door ruilen diverse stukken van het bord, totdat Sijbesma de kans zag het paard van het bord te halen. Wat er resteerde was een ongelijks lopereindspel met aan beide zijden een zwakke pion. Gerke leek op het eerste oog beter, maar hij oordeelde dat er weinig muziek in de stelling zat en bood remise aan (1/2-1/2)

Gert-Jan speelde aan bord 1 tegen ons oud-lid en meervoudig clubkampioen Sikko Ros. Gert-jan kwam na de opening onder druk te staan en met name de paarden van Ros leken erg gevaarlijk. Op een gegeven moment was er een goede kans voor de Laskerspeler om een pion te winnen, maar Ros ging voor een op het eerste oog betere variant. Gert-Jan had deze echter goed doorgerekend en zag kans door een tussenzet de partij in zijn voordeel te beslissen. (1/2- 1 1/2)

Bart speelde tegen Tjalling Wiersma een tactische partij. Hij kreeg een toren op de zesde rij in de stelling van Wiersma. Deze leverde de Lasker speler diverse tactische problemen op. Het leek goed te gaan voor Bafrt, maar toen hij een tactische voortzetting miste vervlakte de partij en werd er tot remise besloten.

Gerben speelde aan bord 4 tegen Jan Hibma. De opening ging op een klein foutje na wel redelijk goed. Uiteindelijk dreigde Gerben door te breken op de damevleugel en bond zo de zware zwarte stukken aan de pionnen. Hibma was echter alert en speelde goede voortzettingen. Gerben probeerde tegen het eind van de klok te een doorbraak te forceren op de f-lijn , maar dit leverde niet op wat hij er van hoopte. Er leek niet meer in te zitten dan remise, maar doordat Hibma winnen moest werd er doorgespeeld. Gerben vergallopeerde zich met minder dan een minuut op de klok meerdere malen waardoor Jan Hibma alsnog won.

Vervolgens werd er gevluggerd. Bij 2-2 zou Schaakwoude winnen omdat het laatste bord van de reguliere partij zou afvallen. Het werd echter 3-1 voor Schaakwoude doordat zowel Bart, Gerke en Gerben hun snelschaakpartij wonnen,

Op naar de volgende ronde!

IGM Sipke Ernst meesterlijk sterk in simultaan

Afgelopen zaterdag, Wereldschaakdag heeft IGM Sipke Ernst het in het winkelcentrum van Damwâld op verzoek van Schaakwoude een simultaan gegeven. Dit ter bevordering van de naambekendheid van het spel schaken en schaakclub “SV Schaakwoude”. Ons Erelid mocht aantreden tegen maar liefst dertig verschillende tegenstanders en heeft ongeveer 75 partijen gespeeld. Allen werden door hem gewonnen. Zowel Christian Torensma en Bart Lemstra zetten hem in hun partij flink tot nadenken. Ook was het nog lang spannend in de partij tegen Gerben van der Heide, de op het oog remise stelling werd meesterlijk opengebroken door de in Groningen woonachtige grootmeester en forceerde zo een gewonnen eindspel.

Vanaf deze plek willen we graag nog even Kees Appel, Jan Sybren Zagema en Gerke Ros bedanken voor de hulp welke het bestuur kreeg bij de organisatie van dit simultaan.

Voor foto’s van dit evenement: Lees verder “IGM Sipke Ernst meesterlijk sterk in simultaan”

KNSB: Schaakwoude 1 krijgt deksel op de neus

Op zaterdag 6 oktober toog het eerste van Schaakwoude naar het Jannes van der Wal Denksportcentrum in Groningen om aan te treden tegen SISSA 1, de streekschaakclub uit Noord-oost Fryslân was licht favoriet voor deze wedstrijd, en wilde graag deze status waar maken.

Het meest onwaarschijnlijke gebeurde, Jan Sybren Zagema, welke garant staat voor lange partijen, won als eerste van allen zijn partij door een mooie truc met een tussenschaakje een stuk en dus de partij. 0 – 1

Ook bijzonder was dat Ronald zich verslikte in de opening van de tegenstander, hij probeerde er een poos nog wat van te maken, maar hij kon nooit meer tegenkansen genereren. 1 – 1

Sjoerd speelde een knappe partij, zijn lopers creëerden chaos in de stelling van de groninger tegenstander en dwongen deze een pion op te geven. De groninger dacht echter dat hij en mooie tegenaanval had, maar na f5 won Sjoerd een kwaliteit en was het een kwestie van uit schaken. 1 – 2

Gert-Jan verloor in het begin van het middenspel een pion, zonder enige compensatie terug te krijgen. Hierna werd er nog lang weerstand geboden, maar dit verlies kwam hij niet meer te boven. 2 – 2

Bart speelde een nette partij, hij leek net iets beter te staan, maar uiteindelijk verzande de partij en bleef er te weinig voordeel over, er werd tot remise besloten, met name ook omdat de resterende borden nu goed stonden.

Gerben wist na een poos onder druk te hebben gestaan, dames te ruilen en een licht eindspelvoordeel te verkrijgen. Met één minuut op de klok greep hij jammerlijk wis en moest hij de koning omleggen. 3,5 – 2,5

Wietse was bezig met een eindspel van twee torens met 4 pionnen versus dame en twee pionnen. Dit zou gewonnen moeten zijn, maar was toch lastig door de open positie van de koning. Hij miste de beste voortzetting en kon eeuwig schaak niet voorkomen. Remise. 4-3

Henk Broersma was als laatste bezig en stond een kwaliteit en twee pionnen voor. Hij probeerde de genadeslag te bezorgen door een mataanval met paard en dame. Dit leek heel mooi, maar een paard van de tegenstander zorgde voor een aftrekaamval op de dame en koning en plots stond Henk 5 punten achter i.p.v. voor. Dit was niet meer te repareren. 5-3

Zwaar teleurgesteld reisden de spelers van Schaakwoude vervolgens terug naar Friesland, omdat men te veel kansen had laten liggen op een overwinning.

KNSB: Schaakwoude I zet in eerste ronde Mid-Fryslân aan de kant

Vooraf aan de eerste ronde was er naar de sterktes van onze tegenstander gekeken en geconcludeerd, hier moeten we punten pakken. We zouden namelijk op ieder bord sterker moeten zijn dan de tegenstander. Maar zoals zo vaak zijn cijfers maar cijfers. Na een uur liep de teamcaptain langs de borden en zag maar weinig voorboden van een uitslag. Ja, Wietse leek wel goed te staan. Ronald en Bart wat onduidelijk tot dubieus. De rest stond wel degelijk. Zelf stond de teamcaptain ronduit beroerd. Het leek alle kanten nog uit te kunnen. Na twee uur leek mij dat Gert-Jan iets beter was, hetzelfde gold voor Wietse. Zelf stond ik no steeds beroerd. Ik had mijn twijfels of het allemaal wel goed zou komen, even later kwamen de uitslagen toch bijzonder rap binnnen rollen:

Ronald kwam tegen Sipke de Schiffart in een enigszins chaotische stelling terecht. Ronald had een open lijn tegenover de zwarte koningsstelling van de Schiffart. Zwart had aan de andere kant in het centrum een klein overwicht. Het was niet echt duidelijk wie beter stond, maar toen de Schiffart een loper weggaf was het plots over en uit. (1-0)

Bart leek mij enigzins onduidelijk te staan na de opening. Zijn tegenstander offerde een loper en kreeg hiervoor diverse tegenkansen. Bart onderschatte deze en kreeg een forse tegenaanval over zich heen. Zijn tegenstander lukte het niet de sterkste voortzettingen vinden, zo bleef Bart een stuk voor en won de partij. (2-0)

Gert-Jan speelde aan bord één tegen Frank Schuurmans. Na de opening had niemand voordeel. Door een truc wist Gert-Jan een stuk tegen twee pionnen te verkrijgen. Voor zijn koning zat nu een gat in de stelling, maar zonder de dames op het bord, kon Gert-Jan hier prima mee omgaan. Uiteindelijk wist hij dit verschil te verzilveren. Naderhand bleek analyse uit te wijzen dat wit na de truc voordeel had kunnen verkrijgen. (3-0)

Wietse offerde in de opening een pion om zodoende een grote ontwikkelingsvoorsprong te krijgen. Hij kon in het middenspel ondanks de slechte positie van de koning van de tegenstander, niet de beslissende slag slaan. Er werd afgewikkeld naar een eindspel waarin geen van beiden voordeel had. Jan Lodewijk Boonstra was vervolgens in het eindspel niet secuur genoeg en zag één van Wietse z’n pionnen de achterlijn bereiken. (4-0)

Jan Sybren leek ondertussen een studie van het plafond van de speelzaal te maken, maar niks was minder waar. Er werd in zijn geheugen gegraven en hoe! Hij vond de weerlegging van het gambiet welke zijn tegenstander speelde, neutraliseerde de aanval en won dankzij het pionnetje meer de partij. (5-0)

Roel speelde tegen Peter Koning, helaas heb ik weinig mee gekregen van deze partij. Wel won Roel. (6-0)

Sjoerd leek vanuit mijn beleving wel aardig te staan, maar toen ik na een hele poos weer kwam kijken, zag ik een toreneindspel met een pion minder. Maar wat nog minder was , twee vrijpionnen tegen. Dit bleek helaas niet te houden. (6-1)

Gerben kwam al vroeg totaal onverwacht in de problemen te zitten, door een mooie combinatie van zijn tegenstandster, Femke Koning. Uiteindelijk had de Akkrumse 3 pionnen, een toren en een licht stuk tegen 3 lichte stukken verkregen. Gerben verkreeg wel de aanval, was hier redelijk mee bezig en vergaloppeerde zich vervolgens door een stuk cadeau te doen. Toch waren er nog behoorlijk wat complicaties en was het lange tijd opletten geblazen voor de Akkrumse, maar om 20 over 6 besloot Gerben zich gewonnen te geven. (6-2)

In het midden van de middag had ik echt niet verwacht dat de overwinning nog zo ruim zou worden. Gelukkig zorgden mijn teamgenoten spoedig na deze constatering voor dat ik wat rustiger achter het schaakbord kon zitten.

(Dit verslag word gewijzigd als de individuele stukjes bij mij binnen komen)

Stelling

Mijn tegenstander geeft tijdens een potje bulletschaak in deze stelling op, ondanks dat ik nog 18 seconden heb.
Er zit alleen nog een klein trucje in de stelling. Zie jij deze? en ook hoe je als wit reageren moet?

Zwart aan zet

ALV en vrij schaken

Op donderdag 6 september 2018 wordt de ledenvergadering van “Schaakwoude” gehouden in het gebouw van “IJsclub de Wâlden”, Wyger Martensstrjitte 4, 9104 JM, te Damwâld.
Aanvang 19.45 uur.

Op donderdag 30 augustus is er de mogelijkheid om vrij te schaken, vanaf 19.45 uur.

Bart Lemstra wint interne competitie 2017/2018

Bart Lemstra wonende in Buitenpost besloot om dit seizoen weer mee te doen aan de interne competitie van Schaakwoude. Ondanks dat hij al een aantal jaren aan de topborden van Schaakwoude één schaakt en een keer kampioen bij De Twee Kastelen was geworden was zijn beste resultaat in de interne competitie twee maal tweede achter Jan Sybren Zagema, en was hij nog nooit kampioen van de interne van Schaakwoude geweest. Best bijzonder als je realiseert dat er in hetzelfde team 5 ex-kampioenen rondlopen welke vrijwel allemaal lager dan hem in de pikorde staan.

In het begin van het seizoen gingen de favorieten (Gerke, Gerben, Wopke en Bart) voor de titel vrij gelijkwaardig van start, na 7 ronden loste Bart Gerben aan kop af. Alleen Wopke was afgevallen, omdat hij dit seizoen een vrij “vredige” instelling had. In ronde 14 nam Gerke even de kop over, Bart pakte deze in ronde 15 terug. Vanaf dat moment liep Bart alleen maar uit op de concurrentie. Uiteindelijk is hij meer dan 100 punten voor zijn directe belager Gerke Ros geëindigd. Chapôt!, kampioen met het mooie percentage van 78,3% en maar liefst 14 overwinningen.

Gerke eindigde als tweede en deed lang mee in de race om het kampioenschap. Hij verstevigt door deze prestatie zijn eerste plaats op de ‘eeuwige ranglijst’ van Schaakwoude.
Gerben viel dit seizoen in de interne competitie een beetje tegen. Drukte op het werk zorgde voor een vredigere instelling dan een aantal seizoenen gelden. Bauke was voor de één-na-laatste ronde nog de nummer drie, maar Gerben streefde hem op de valreep toch nog voorbij.

In mijn beleving is met Bauke daarmee ook een beetje de verrassing van de interne competitie genoemd. Hij won dit seizoen bijvoorbeeld van Gerke en Gerben en ook Bart had een zware kluif aan hem. Bauke kan nog niet consistent dat niveau op het schaakbord laten zien, maar hij lijkt een grote stap in de goede richting gezet te hebben dit jaar.

Folmer Heikamp, onze kraakverse Hagenees, werd eerste in de B-groep en liet met mooi aanvallend spel zien een stap gezet te hebben. Hij was dit seizoen net zoals de teamcaptain ook één van de dragende krachten van het tweede team.

Competitieleider Catrines Veenstra werd tweede in de B-groep. Catrines is voor vrijwel iedereen een lastige tegenstander en maakt het vrijwel iedere topper tot laat in de avond moeilijk.
De trouwe Jan Meijer werd derde in de B-groep. Jan speelde gedurende het gehele seizoen een degelijke pot schaak en eindigde uiteindelijk op 11e plaats.

Rense de Boer gaat langazaamaan steeds beter schaken. Hij heeft nog wel eens te veel ontzag voor een tegenstander. Hij mag af en toe ook wel iets meer tijd investeren in een goede zet, maar zijn 1e plek in de C-groep geeft wel aan dat hij op de goede weg zit! Wim de Vries werd tweede in de C-groep en eindigde knap op een 15e plaats in de interne competitie. Hoogtepunt voor hem was de remise op A-speler Auke van der Zee. Derde werd Johan Attema in de C-groep. Net als bij het rapidschaak liet Johan af en toe zijn tanden zien, met name zijn overwinning op onze penningmeester en de remise tegen Nathalie mochten er zijn.

Trouwste deelnemer in de interne competitie was wederom mevrouw Hiemstra met maar één afwezigheid. Ook Gerben en Hessel waren relatief vaak op de clubavond te vinden?
Moeten we aanwezigheden gaan belonen? Denk er maar eens over na richting een volgend mooi seizoen.

Veni, Vidi, Vici in de rapidcompetitie.

Hij kwam, hij zag en hij overwon. Julius Ceasar? Ja, diekeizer ook. Maar ik heb het over Ronald van der Veen, de keizer van onze rapidcompetitie. Hij wist maar liefst 10 partijen op rij te winnen, speelde in ronde 11 remise tegen de altijd degelijke Gerke, en sloot af met winst op Johan Attema. Ronald is dus kampioen geworden met een score van 11,5 uit 12. Voorwaar een topprestatie.
Kon iemand het hem lastig maken? Uiteraard had Ronald ook z’n lastige momenten, maar de nummer 2 volgt op gepaste afstand. Henk van der Heide wist met 8 punten de tweede plaats te pakken. Hoogtepunt voor hem was de overwinning op de altijd degelijke Gerke Ros.
Daarmee is dan ook onze nummer drie genoemd. Gerke werd derde met 7,5 punten uit 9 wedstrijden. Hij verloor alleen punten aan bovengenoemden.

In de B-Groep won Bauke Vroom de strijd. Met 6,5 punten werd hij vierde van de hele competitie. Johan Cnossen werd knap tweede. Menno Veenstra, welke sinds kort weer in de omgeving woont werd netjes derde.

De C-groep werd gewonnen door het talent van Schaakwoude, Rense de Boer. Rense werd knap 10e van de hele rapidcompetitie voor diverse leden van de A en B-groep.
Tweede van de C-groep werd Johan Attema. Johan speelde vanaf het begin aan erg goed. Diverse schakers uit de A-groep maakte hij het moeilijk. Hij won ook van Jos en Gerben. Een knappe prestatie!
Derde in de C-groep werd Jan Meijer. Jan speelde gedurende de hele competitie redelijk constant en sloeg met name in de laatste ronden toe.
Mooi was het om te zien dat de rapidcompetitie ook niet-leden aantrok.

Schaakwoude I wint laatste wedstrijd van het seizoen van HSP/Veendam

We mochten in de laatste wedstrijd van het seizoen aantreden tegen HSP/Veendam. Gert-Jan viel in voor Gerben en Gerben en Hessel vielen in voor onze scheidsrechter Bauke Vroom. Onze tegenstanders hadden echter geen invaller voor hun vaste kracht aan bord 2, Vincent Geeraerts. Hij moest op een laat moment verstek laten gaan wegens familie omstandigheden. Sjoerd welke aan bord 2 zou plaats nemen kreeg hierdoor het punt cadeau, en besloot vervolgens de middag in de overvloedig schijnende zon door te brengen. (1-0)

Of de zon die middag ook zou schijnen voor Schaakwoude was op dat moment onduidelijk, maar hij scheen duidelijk voor Wietse welke Bernard Bontjer overtuigend versloeg. Vanuit de opening zette Wietse een koningsaanval op en zag kans dit initiatief in te ruilen voor een vreselijke penning op een paard van zijn tegenstander. Zwart moest zijn dame wel geven tegen een toren en een pion om van de penning af te geraken. Dit leek even leuk, maar Wietse pareerde het verkregen initiatief met secuur spel en zag zijn tegenstander de vlag strijken. (2-0)

Roel Hazenberg speelde met wit tegen Wiebe Wielenga. Er kwam naast een dubbele fianchetto van zijn tegenstander de mogelijkheid om in het centrum door te breken. Dit lukte Roel. Het was echter ontzettend uitkijken want de stelling was open en de zwarte velden rond de witte koning waren zwak. Roel meende op een bepaald moment een mooie combinatie te zien en speelde zonder zetcontrole deze zetten, maar miste dat hij een cruciale verdediging opgaf en zo was een dodelijke tussenzet mogelijk, welke leidde tot een soort ‘mat achter paaltjes’. (2-1)

Jan Sybren liet vandaag tegen Thale Hadderingh, sterk spel zien. In de opening zag hij kans zijn witte paard in het centrum te posteren. Zwart kreeg ook een paard in het centrum, maar wit speelde hier doodleuk om heen, De zwartveldige zwarte loper stond vervolgens het paard in de weg, waardoor Hadderingh het noodzakelijk achtte om zijn f-pion op te schuiven. Resultaat van deze actie werd een achterwaartse en dus zwakke pion op e6. Jan Sybren zette hier druk op. Onder druk ging echter een andere pion verloren. De witte dame en loper konden de stelling van zwart binnen wandelen en wonnen het resterende eindspel. (3-1)

Bart speelde tegen Rienk Hoogeveen en zat met zwart in een lastige stelling. Het was voor zijn tegenstander echter ook niet makkelijk, toch leek deze iets meer opties te hebben dan Bart. Toen er in het late middenspel 3 keer dezelfde stelling op het bord verscheen op het bord verscheen claimde Bart met het oog op de stand remise. (3,5-1,5)
Ronald speelde tegen de sterke Johanan Havinga. Ronald miste in de opening welke op het bord kwam pionwinst en kwam gedrukt te staan. In het middenspel werd er danig gezocht naar openingen en zwaktes in de stelling van de tegenstander. Geen van beide partijen leek hierin te slagen, wit leek iets beter te staan, maar richting het eindspel vervlakte de stelling. Zwart leek vervolgens nog kansen op winst te krijgen, maar het resterende materiaal was niet genoeg. Remise(4-2)

Henk mocht aantreden tegen Olaf Cliteur. Het was fijn om Olaf weer eens als tegenstander te zien na zijn ziekteperiode het afgelopen seizoen. Toen de schrijver van dit artikel bij de partij kwam kijken stond Henk in ontwikkeling achter maar een pion voor. Olaf wist dat hij actief moest spelen en maakte er een tactische partij van. Op zo’n moment weten wij als zijn teamleden dat Henk zich als een vis in het water voelt. Hij leek een winnende tactische combinatie te hebben tegen het einde van de klok, kwam een pion achter te staan, maar wist wel en penning te realiseren. Beide heren lieten elkaar goed nadenken en zetten elkaar voor stevig rekenwerk. Henk wist uiteindelijk de penning te verzilveren en won zijn partij. (5-2)

Gert-Jan zijn tegenstander wist een pionnenmeerderheid op de koningsvleugel te realiseren ten kostte van het loperpaar. Gert-Jan leek door de minimale mogelijkheden van beide spelers langere tijd de iets gevaarlijkere. Na vele zetherhalingen en strategische plannen wist Gert-Jan zijn dame de stelling van de tegenstander binnen te dringen. Na een miscalculatie van haar commandeur moest deze echter het ultieme offer geven, haar leven. Zwart gaf vervolgens op. (5-3)

Met dit resultaat eindigde Schaakwoude met 12 wedstrijd- en 39,5 bordpunten op een vierde plaats. Een record voor Schaakwoude I. Gezien het feit dat men als 9e van de 10 was ingeschaald en het verschil met de nummers 2 en 3 marginaal is mogen we erg tevreden terugkijken op dit seizoen.
Topscoorders dit seizoen werden Sjoerd en Jan Sybren met 6 punten uit respectievelijk 8 en 9 wedstrijden.