Naar de inhoud springen

Aanvang seizoen 2010-2011

SCHAAKCLUB “SCHAAKWOUDE”

Secretariaat: Achterom 5

DOKKUM  0519 – 70 14 37

 

 

Aan onze leden,

 

 

L.S.

 

Op donderdag 2
september 2010
wordt de ledenvergadering van “Schaakwoude” gehouden in het
gebouw van IJsclub de Wâlden, Wyger Martensstrjitte 4, 9104 JM, te Damwâld.

Aanvang 19.45 uur.

 

 

A g e n d a:

 

1.     
Opening.

2.     
Ingekomen stukken en mededelingen.

3.     
Notulen van 3 september 2009.

4.     
Jaarverslag.

5.     
Financieel verslag.

6.     
Verslag kascontrolecommissie

7.     
Vaststelling contributie

8.     
Bestuursverkiezing.

9.     
Competitieopzet 2010-2011

10.  Jeugdbeleid

11.  Bespreking
activiteiten seizoen 2010-2011

12.  Rondvraag

13.  Sluiting

 

 

Namens het Bestuur:

B. Vroom, secretaris.

 

 

P.S. Om alvast wat in het ritme te komen kan men donderdag
26 AUGUSTUS reeds in het gebouw van IJsclub de Wâlden terecht
.
Maak hier
gebruik van!

Wie op de ledenvergadering verhinderd is, wordt verzocht dit
even door te geven.

Heel veel schaakplezier in het nieuwe seizoen.

 

 

 

Geef een antwoord

Advertenties geblokkeerd