Voorzitter Schaakwoude blijft in de race voor kampioenschap

Met 2 nederlagen in de interne competitie leken de kansen voor Gerben vd Heide om zijn titel te prolongeren voorbij, maar niets is minder waar. Tegen Klaas Dijkstra deed hij met wit steeds krachtige zetten en hierdoor kwam Klaas steeds verder in het nauw en was achteraf naar eigen zeggen kansloos geweest tegen het geweld van wit.

Bijna de gehele top 10 speelde extern deze week en hierdoor zijn er daarin weinig veranderingen en verschuivingen te zien.

In de middenmoot was er een leuk duel tussen Jan Meijer en Hessel Sijbersma; Jan verloor met wit een paar pionnen en Hessel had eerder op de avond een jeugdspeler bijles gegeven en dat wierp zijn vruchten af tegen Jan en hij speelde de partij netjes uit tot winst.

Kees Appel had een goede avond tegen Klaas Stellema; Klaas verloor al vroeg een stuk en was daarna boos op zichzelf en speelde de partij nog wel uit, maar het was vechten tegen de bierkaai.

Henk Kooistra had het in het begin van de partij tegen Aps Steenberg lastig en moest alle zeilen bijzetten om niet een stuk te verliezen. Na afruil kon Henk een kwaliteit winnen en bleek zijn toren sterker dan de loper van Aps.

Catrines Veenstra werd voor zijn partij nog gewaarschuwd voor mevrouw Hiemstra haar aanvallende spel en in de partij bleek dat ook te kloppen. Via kunst en vliegwerk kon hij alle gevaren trotseren en een zwaar bevochten overwinning behalen.

Sikke de Haan kon lange tijd goed partij geven tegen Johan Attema, tot het moment dat zijn paard in de verdrukking kwam en er geen eer meer te behalen viel.

Albert vd Lijn staat veel te laag voor zijn doen en tegen ere voorzitter Meijer sr boekte hij een regematige overwinning.

Volgende week is er rapid.

 

 

 

Schaakwoude wint in de beker van Jurjen Tolsma

Schaakwoude heeft donderdag 26 november in Stiens een relatief eenvoudige overwinning behaald op Jurjen Tolsma.

Gespeeld werd in de mooie maar ook iets wat rommelige bovenzaal van cafe de smalle brug in het centrum bij Stiens. Het lot bepaalde dat Schaakwoude zwart had op de oneven borden.

Het eerste punt ging rond een uur of tien naar Gerke Ros die op bord twee speelde tegen Toni Garcia. Gerke kwam een aantal pionnen voor, gaf die weer weg om in een totaal gewonnen eindspel terecht te komen. De tegenstander kon promotie van één van Gerke zijn pionnen niet tegenhouden, waarmee de winst naar Gerke ging.

Wopke speelde op bord 1 tegen Bouke Woudstra en klaagde halverwege de avond dat hij zijn positie had verprutst. Toch ging de tegenstander tactisch in de fout waardoor het punt toch naar Wopke ging.

Bauke speelde op bord 3 tegen Jaap Overeem. De tegenstander besloot de kat eerst niet uit de boom te kijken, maar meteen agressief in de koningsaanval te gaan. Bauke moest even alle zeilen bij zetten, toch kwam zijn koning nimmer echt in gevaar. Een kwaliteit ging van de tegenstander verloren en de witte stukken moesten terug in de verdediging in. Nu moest Bauke even het goede plan vinden om de overwinning binnen te halen. Dat lukte niet direct, maar geholpen door een fout van de tegenstander werd de witte koning toch nog vrij snel mat gezet.

Henk speelde als laatste tegen Piet Hoogland. Al snel kwam Henk een pion voor. Deze pion bleef Henk voor tot in het eindspel. Hiermee had Henk goede kansen om de overwinning naar zich toe te trekken. Henk wist echter niet dat Bauke al  gewonnen had en dacht dat er een 2-0 tussenstand op de borden stond. Een remise-aanbod van de tegenstander werd in het belang van het team dan ook snel aangenomen.  

Daarmee kwam een 3,5-0,5 overwinning op de borden, en blijft Schaakwoude in de race voor het bekertoernooi.

Schaakwoude 1 en 2 winnen beide in Twijzelerheide

Maandag 23 november stond de twee ronde van de dorpencompetitie op het programma. Alle wedstrijden werden deze keer in Twijzelerheide afgewerkt. Schaakwoude 1 moest tegen Twijzel terwijl Schaakwoude 2 tegen DTK moest spelen. Vlak voor aanvang van de wedstrijd werd pas bepaald wie in welk team zou gaan spelen. Dit is tekenend voor de gemoedelijke sfeer die rond deze wedstrijden hangt.

Toch was Schaakwoude 1 gemotiveerd om revanche te nemen voor de nederlaag tegen Schaakwoude 2 in de vorige ronde. In korte tijd stond ons eerste met 3-0 voor. De tegenstander van Wim de Vries op bord 4 gaf naar vijf zetten al een stuk weg, waarna hij snel opgaf. Even leek het dat niet de Twijzeler maar Wim een stuk achter stond. Toch dit was al het tweede potje dat beide heren speelden.

Ook Pieter van Kammen had weinig moeite het punt binnen te halen. De tegenstander van Jan Meijer, Henk Jeeninga kwam nog wel een pion voor. Jeeninga dacht ook een stuk te kunnen winnen, maar een aftrekschaakje van Jan betekende damewinst en daarmee de partij.

Ondertussen was Bauke Vroom op het eerste bord van het tweede team de opening goed doorgekomen. Bauke had een andere verdediging van het morra-gambiet voorbereid en dat pakte deze avond goed uit. Tegenstander Derk Schuttel gebruikte veel tijd. Net toen de stelling op scherp stond was er een klokincident wat beide heren uit de concentratie haalde. Na dameruil werd een remiseaanbod van Schuttel dan ook aangenomen.

Pee Kooistra had zich op bord 3 van het tweede kranig geweerd tegen Wybren van der Velde. Toch moest Kooistra een toren geven en daarmee de partij. Het was nu rond de klok van half tien. Het zou nog bijna twee uur duren voordat de beslissing zou vallen bij de laatste drie partijen die nog bezig waren.

Nathalie Steringa speelde op het eerste bord van het eerste tegen Wytze Posthumus. De hele avond was Nathalie in de verdediging gedrukt. Nathalie had enigszins geluk dat een blunder van haar niet afgestraft werd. Hierdoor eindigde deze partij in remise wat de einduitslag Schaakwoude 1 – Twijzel op 3,5-0,5 bracht.

Kees Appel speelde op bord 2 van Schaakwoude 2 tegen Melle Bosma. Gedurende de avond kreeg Kees langzaam maar zeker meer vat op de partij. Een toren van de tegenstander ging verloren. Daarmee won Kees de partij en alles hing nu van Mevrouw Hiemstra af.

Mevrouw Hiemstra speelde tegen Rick Weggen. Gedurende de partij keerden de kansen een aantal keren. Mevrouw Hiemstra stond een toren voor, maar had wel enige moeite om dit uit te kunnen spelen. De tegenstander kreeg een paar pionnetjes hiervoor terug. Na overmaat van ramp gaf mevrouw Hiemstra de toren ook nog terug. Rick Weggen leek aan het langste eind te trekken. Op het eind gaf Rick Weggen echter één stuk te veel weg. Nu wist mevrouw Hiemstra wel snel de overwinning naar zich toe te trekken. Wat de einduitslag Schaakwoude 2 – DTK op 2,5-,1,5 bracht.

Koploper Wopke Brandsma loopt verder uit

Bauke Vroom mocht met wit aantreden tegen Wopke en kon zo zijn eigen spel spelen. Met een rustige opbouw zorgden ze allebei voor een goede stelling en na een tactische wending van Wopke verloor Bauke een stuk en ook de partij.

Nathalie Steringa zag haar mooie ongeslagen serie van 14 partijen afgelopen dinsdag bij de Donger ten einde komen en was tegen Gerke Ros gebrand op een goed resultaat. Met wit speelde ze haar eigen variant van het Siciliaans en wat Gerke ook probeerde, hij kon niet door haar stelling komen en zijn remise aanbod werd aangenomen.

Voorzitter Gerben vd Heide had tegen Mathijs Visser een steekspel van 17 zetten in 3,5 uur. Mathijs meende een leuke wending te zien en na een counterzet van Gerben viel alles in duigen voor Mathijs en liet hij zich heel sportief mat zetten.

Pieter van Kammen en Johan Cnossen deden elkaar geen pijn, net als de heren Kooistra en Stellema en bij Jan Meijer tegen Klaas Dijkstra werd er na een lange strijd en tijdnood van Jan ook besloten tot remise.

Fokke de Haan had eerder op de avond geholpen bij de jeugd en tegen Johan Attema won hij een pion en even later nog 1 en vlot daarna de partij.

Wim de Vries zat 3 dagen in Arnhem voor zijn werk en kon de file ontwijken en was mooi op tijd om aan te treden tegen ere voorzitter Meijer sr. Meijer sloeg een pion met zijn paard en door de penning van de Dame van Wim leek dat een goede zet, helaas voor Meijer kon dat paard gewoon geslagen worden en was de strijd daarna snel beslist in het voordeel van Wim.

Pé Kooistra trad aan tegen Sikke de Haan en Pé liet zien dat hij het schaken nog steeds niet heeft verleerd, ondanks een zere heup na een val met zijn fiets afgelopen week.

Henk vd Heide had een zware dobber aan Catrines Veenstra en tot laat op de avond leek het remise te worden, spijtig voor Catrines was 1 moment van concentratie verlies fataal door het verlies van een stuk en even later ook de partij.

Hessel Sijbersma versloeg Aps Steenberg en Kees Appel mevrouw Hiemstra en na afloop van alle partijen was het was nog lang gezellig in het ijsbaan gebouw.

 

 

 

Nathalie Steringa nog steeds ongeslagen

Door de externe wedstrijd van het tweede en de afwezigheid van onze voorzitter, kreeg Nathalie met Klaas Dijkstra een geduchte tegenstander. Met wit kreeg ze een sterk centrum en toen Klaas vergat lang te rocheren, kon Nathalie met haar centrumpion de stelling open breken en een Dame halen en zodoende overtuigend haar 2e plaats in de competitie consolideren.

Klaas Stellema stond naar eigen zeggen na 5 zetten verloren tegen mevrouw Hiemstra. Op welke manier kon hij niet meer navertellen, maar uiteindelijk kon hij na veel zwoegen en hard werken het punt toch nog binnen halen.

Henk Kooistra haalde een solide remise tegen Menno Veenstra en Aps Steenberg hield Wim de Vries ook keurig op remise.

Jan Meijer had een zware dobber aan Albert vd Lijn; door stug te verdedigen hield Albert lang stand, maar laat op de avond kon Jan toch een zwaar bevochten overwinning behalen.

Onderin verloren alledrie de oud gedienden, maar hun tegenstanders staan allemaal te laag op de ranglijst.

 

 

 

 

Schaakwoude 1 wint in Kampen

​Wietse de Jong kwam prima uit de opening. En wint nadat hij in het middenspel de stelling van zijn tegenstander kan infiltreren met loper, paard en vervolgens dame. 0-1 Roel Hazenberg kreeg al vrij snel een beetje vreemde koningsaanval over hem heen. Deze sloeg een gat in zijn koningsstelling.Er leek materieel niet heel veel aan de hand, maar het bres bleek onoverkoombaar. 1-1. 

Sjoerd Hoekstra speelde een prima remise tegen de sterke William Cornelissen. Deze remise kwam tot stand doordat er na een afruil van lichte stukken een symetrische pionnenstelling ontstond. derhalve waren de kansen voor beide heren gelijk, en de aanvalspunten niet duidelijk aanwezig. 1,5 – 1,5. Gerben van der Heide signaleerde in de opening dat zijn tegenstander een ongebruikelijke zet deed, en probeerde hiervan te profiteren door een paard in het centrum te plaatsen. zwart probeerde vervolgens het paard op te sluiten door een ruil aan te gaan, waardoor zijn c-pion op de d-lijn kwam. Toen het paard toch vrij kwam haalde Gerben de d-pion op en won even later ook zijn compaan in het centrum. De kampenaar sputterde in het eindspel nog even tegen, maar het mocht niet baten. 1,5 – 2,5.

Ronald won in het middenspel tegen de sterke Johan Redeker een pion. Later in de partij volgde nog een pion, maar de complicaties welke volgden deden hem deze weer inleveren. De stelling bleef ingewikkeld en Ronald zag zich gedwongen in tijdnood op een ruil en remise in te gaan. Had hij echter twee zetten voor het einde het lastig te vinden pionzetje gevonden, dan was het halve punt mogelijk een heel punt geworden. 2-3

Henk Broersma verspeelde in het vroege middenspel een pion. Maar zag even later kans om een kwaliteit te winnen. De stelling was erg lastig en toen Henk de dreigingen uit de stelling gehaald had bleef een remise eindspel over. Waarin hij verwoed wat probeerde te vinden, maar hij moest zich uiteindelijk toch bij de puntendeling neerleggen. 2,5 – 3,5. Jan Sybren leek lange tijd beter te staan doordat hij een pion won. In het middenspel verloor hij echter enkele tempo’s. Met als gevolg dat hij een pionnenstorm over zijn stelling heen kreeg. hij leek de partij te gaan verliezen, maar sleepte er toch een half punt uit. 3-4.

Bart zette zijn partij goed op. Hij won in het middenspel 2 pionnen. En speelde vervolgens meesterlijk zijn partij uit in een geweldig mooi eindspel van 2 paarden en 6 pionnen tegen 2 lopers en 4 pionnen. 3-5.