Stand zomercompetitie na ronde 10

Stand na ronde 10:

In deze tussenstand zijn niet alle byes verwerkt. Voor de officiele tussenstand kan men terecht bij de voorzitter. Hij heeft tevens de tussenstand voor de verschillende rating-groepen (A, B en C)

1. Willem Woudstra 9 – 10
2. Wietse de Jong 6,5 – 10
3. Jan Sybren Zagema 6 – 10
4. Jos Boers 5,5 – 10
4. Gerben v/d Heide 5,5 – 10
4. Gerke Ros 5,5 – 10
7. Mathijs Visser 5 – 8
7. Peter Boonstra 5 – 10
7. Jan v/d Veen 5 – 10
7. Catrinus Veenstra 5 – 10
11. Auke v/d Zee 4,5 – 7
11. Hessel Sijbersma 4,5 – 10
11. Wytze Visser 4,5 – 8
14. Folmer Heikamp 4 – 10
14. Siebe v/d Wal 4 – 10
16. Henk Kooistra 3,5 – 6
17. F. Verf 3 – 4
17. Jan Aartsma 3 – 8
17. Alex Dijkstra 3 – 10
20. B. Vroom 2,5 – 4
20. Adri Raap 2,5 – 8
22. Bart Lemstra 2 – 2
22. Johan Cnossen 2 – 4
22. Wesley Bloemsma 2 – 4
25. Menno Veenstra 1,5 – 6
25. Jan v/d Meulen 1,5 – 6
27. Koos Hiemstra 1 – 4
28. G. Kamming 0,5 – 2
28. H. de Vries 0,5 – 2
30. Evert Drijver 0 -2

Zomercompetitie Schaakwoude slaat aan.

Zomercompetitie Schaakwoude slaat aan.

Door J. v/d Veen

DAMWOUDE – Per week groeit het aantal deelnemers aan de zomercompetitie van schaakclub Schaakwoude. Op de vijfde speelavond kwam er een viertal “nieuwelingen” bij om deel te nemen aan dit vooral gezellige gebeuren. Dit houdt echter geenszins in dat er niet serieus wordt geschaakt. Net als tijdens het gewone schaakseizoen is het nu meestal ook tijdens de partijen heel rustig in de schaakarena. En wat opvalt; de belangstelling voor het spel aan de andere borden is groot te noemen. Vooral Willem Woudstra geeft elke avond goed zijn ogen de kost. Hij had met twee zeges een prima avond, zowel Mathijs Visser als Evert Drijver moesten tegen hem met een nul genoegen nemen. Achtervolger nummer een Wietse de Jong moest in ronde 10 zeer verrassend een remise toestaan aan Catrines Veenstra, terwijl achtervolger nummer 2, Jan Sybren Zagema er door een stroomstoring in Utrecht niet inslaagde op tijd voor ronde 10 achter het bord te kruipen. Willem is daardoor niet meer te achterhalen; nu rest alleen nog de strijd om de tweede plaats in groep A en dat kan spannend worden. Hoewel iedereen elkaar achter het bord kan ontmoeten, is het aantal deelnemers in drie groepen (naar rating) ingedeeld. In de B-groep zijn nog heel veel spelers in de race voor de ereplaatsen. De beste papieren lijken Mathijs Visser, Gerben van der Heide en Gerke Ros te hebben. De C-groep wordt zeer verrassend aangevoerd door Auke van der Zee, met in zijn kielzog Catrines Veenstra en “good-old” Henk Kooistra. Maar ook hier een heel groot “leger” achtervolgers aangevoerd door de jeugdige Folmer Heikamp. Het kan de laatste schaakavond nog bijzonder spannend worden. In de 12e en laatste ronde zullen waarschijnlijk de laatste beslissingen vallen.
Wie niet mee wil doen, maar toch een kijkje wil nemen is van harte welkom in het gebouw van IJsclub De Walden aan de Wyger Martensstraat in Damwoude.

De uitslagen van ronde 9:
M. Visser – W. Woudstra 0-1; H. Sijbersma – W. de Jong 0-1; J. Boers – E. Drijver 1-0; P. Boonstra – G. van der Heide 0-1; C. Veenstra – A. van der Zee 0,5-0,5; G. Ros – S. van der Wal 1-0; H. Kooistra – B. Lemstra 0-1; A. Raap – J. Aartsma 0,5-0,5; J. van der Veen – F. Heikamp 1-0; H. de Vries – J. van der Meulen 0,5-0,5; G. Kamminga – A. Dijkstra 0,5-0,5.

De uitslagen van ronde 10:
W. Woudstra – E. Drijver 1-0; W. de Jong – C. Veenstra 0,5-0,5; J. Boers – M. Visser 0-1; G. van der Heide – G. Ros 0,5-0,5;J. Aartsma – H. Kooistra 0-1; S. van der Wal – P. Boonstra 0-1; A. van der Zee – A. Raap 1-0; B. Lemstra – H. Sijbersma 1-0; A. Dijkstra – H. de Vries 1-0; J. van der Meulen – J. van der Veen 0,5-0,5; F. Heikamp – G. Kamminga 1-0.

Gaat Willem Woudstra de zomercompetitie winnen?

Door J. v/d Veen:

Gaat Willem Woudstra de zomercompetitie winnen?

DAMWOUDE – Met nog twee speelavonden te gaan, lijkt het er sterk op dat Willem Woudstra uit Oentsjerk de titel gaat pakken van de zomercompetitie van 2012. Opnieuw, op de vierde speelavond, kon de voorzitter van Schaakwoude een nieuwe deelnemer welkom heten. Hierdoor is het deelnemersveld op 26 gekomen. Zo’n grote belangstelling mag de schaakclub trots op zijn. Secretaris Bauke Vroom verklaarde het als volgt: “Het komt door de gezelligheid”. Tussen de twee ronden op de speelavond is er ruimte om even met elkaar “over koetjes en kalfjes” te praten. Deze formule, gelijk aan die van verleden, lijkt aan te slaan.
Na acht ronden voert Willem Woudstra de ranglijst aan. Door in ronde zeven concurrent Wietse de Jong (Leeuwarden) op remise te houden, bedraagt zijn voorsprong nu twee punten, mede doordat naaste belager Jan Sybren Zagema onverwacht een nul slikte tegen Henk Kooistra. Ook Mathijs Visser doet ook nog uitstekend mee. Willem meldde in de wandelgangen dat het tempo van 40 minuten per persoon niet voor iedereen goed “te spelen” is. Dit tempo vraagt om een bepaalde aanpak van de partij. Auke van der Zee mocht achteraf tegen Jan Aartsma nog blij zijn met de remise. Eerst stond hij een volle toren voor, maar na het verlies van dit grote stuk, miste Aartsma de winnende paardzet. Adri Raap (Noordbergum) had een slechte start, doch kon nu twee punten laten bijschrijven; ook Peter Boonstra kwam heel goed voor de dag. De jeugdige Folmer Heikamp, die vanaf de eerste partij gedurfd spel laat zien, zag een “gemeen zetje” over het hoofd tegen Mathijs Visser en kon opslag opgeven. Inmiddels heeft er zich maar liefst een middenmoot van vijftien spelers gevormd. Na de vijfde speelavond zal deze groep wel verdwenen, terwijl de verwachting is dat de meeste beslissingen pas op de slotavond zullen vallen.

Stand na ronde 8:

1. Willem Woudstra 7 – 8
2. Jan Sybren Zagema 5 – 8
2. Wietse de Jong 5 – 8
4. Hessel Sijbersma 4,5 – 8
4. Wytze Visser 4,5 – 8
4. Jos Boers 4,5 – 8
7. Mathijs Visser 4 – 6
7. Catrinus Veenstra 4 – 8
7. Gerke Ros 4 – 8
7. Gerben v/d Heide 4 – 8
7. Siebe v/d Wal 4 – 8
7. Peter Boonstra 4 – 8
13. Jan v/d Veen 3,5 – 8
14. F. Verf 3 – 4
14. Auke v/d Zee 3 – 5
14. Folmer Heikamp 3 – 8
17. B. Vroom 2,5 – 4
17. Jan Aartsma 2,5 – 6
17. Henk Kooistra 2,5 – 4
20. Johan Cnossen 2 – 4
20. Wesley Bloemsma 2 – 4
20. Adri Raap 2 – 6
23. Menno Veenstra 1,5 – 6
23. Alex Dijkstra 1,5 – 8
25. Koos Hiemstra 1 – 4
26. Jan v/d Meulen 0,5 – 4

De uitslagen van ronde 7:
W. Woudstra – W. de Jong 0,5-0,5; G. Ros – J. S. Zagema 0,5-0,5; G. van der Heide – B. Vroom 0-1; S. van der Wal – M. Visser 0-1; J. Hiemstra – A. Raap 0-1; F. Heikamp – J. Aartsma 1-0; F. Verf – J. Cnossen 1-0; J. van der Meulen – H. Sijbersma 0-1; H. Kooistra – W. Bloemsma 0-1; C. Veenstra – P. Boonstra 0-1; M. Veenstra – J. van der Veen 0,5-0,5.

De uitslagen van ronde 8:
J. Aartsma – A. van der Zee 0,5-0,5; M. Veenstra – S. van der Wal 0-1; J. Hiemstra – H. Sijbersma 0-1; W. Bloemsma – F. Verf 0-1; A. Raap – J. van der Meulen 1-0; M. Visser – F. Heikamp 1-0; W. Woudstra – C. Veenstra 1-0; J. S. Zagema – H. Kooistra 0-1; W. de Jong – G. Ros 1-0; B. Vroom – P. Boonstra 0,5-0,5; J. Cnossen – G. van der Heide 0-1.

Secondenspel op derde speelavond zomercompetitie

Door J. v/d Veen:

Secondenspel op derde speelavond.

DAMWOUDE – Bij diverse partijen van zowel de vijfde als zesde ronde ging de klok een hartig woordje meespelen. Jan Sybren Zagema en Wytze Visser vochten op het bord keihard voor de winst. In het eindspel werd het duidelijk dat een van de spelers het van de klok zou verliezen. Jan Sybren prees zich gelukkig na de klokzege. Ook in zijn duel tegen Wietse de Jong kreeg Wytze met de klok te maken. De Jong slaagde er in in het verre eindspel een Dame te halen, doch slaagde er net niet in zijn opponent in de daarvoor aangewezen tijd mat te geven. Toen Wietse door de vlag ging, had Wytze Visser nog precies een tel over en kon zo omdat hij de Koning alleen nog op het bord had de remise opeisen. Mevrouw Hiemstra was met een viertal anderen deze avond voor het eerst aanwezig op de zomercompetitie en stond in het toreneindspel tegen Alex Dijkstra op pionnenachterstand. Zo op het oog stond ze verloren. Alex kon een mooi tussenschaakje geven met een toren en dan zou de zege niet moeilijk zijn. Nu blunderde hij een toren weg. De jeugdige Folmer liet heel gedurfd spel zien, doch komt duidelijk partijervaring te kort. Hij legde Wietse de Jong het vuur na aan de schenen. Jan van der Meulen (Zwaagwesteinde) maakte zijn debuut en speelde twee hele lange partijen. Hij hield er een halfje aan over. Er waren in ronde zes opvallend veel remises.
De vijfde ronde telde 10 partijen, terwijl er in de 6e ronde maar liefst 11 partijen werden gespeeld. De belangstelling voor deze zomercompetitie wordt per avond groter.
Na zes ronden is Willem Woudstra de trotse koploper, gevolgd op een punt door Jan Sybren Zagema en op anderhalf punt door Catrines Veenstra.

Tussenstand zomercompetitie na ronde 6

Stand na ronde 6:

1. Willem Woudstra 5,5 – 6
2. Jan Sybren Zagema 4,5 – 6
3. Catrinus Veenstra 4 – 6
4. Wytze Visser 3,5 – 6
4. Jos Boers 3,5 – 6
4. Gerke Ros 3,5 – 6
4. Wietse de Jong 3,5 – 6
8. Gerben v/d Heide 3 – 6
8. Siebe v/d Wal 3 – 6
10. Auke v/d Zee 2,5 – 4
11. Peter Boonstra 2,5 – 6
11. Hessel Sijbersma 2,5 – 6
11. Jan v/d Veen 2,5 – 6
14. Johan Cnossen 2 – 2
14. Folmer Heikamp 2 – 6
14. Mathijs Visser 2 – 4
14. Jan Aartsma 2 – 4
18. Henk Kooistra 1,5 -2
19. Wesley Bloemsma 1 – 2
19. Koos Hiemstra 1 – 2
21. Menno Veenstra 1 – 4
22. Jan v/d Meulen 0,5 – 2
22. Alex Dijkstra 0,5 – 6
24. Adri Raap 0 – 4

Ronde 5:

Willem Woudstra – Jos Boers 1-0
Jan Sybren Zagema – Wytze Visser 1-0
Auke v/d Zee – Catrinus Veenstra 0-1
Folmer Heikamp – Wietse de Jong 0-1
Siebe v/d Wal – Gerben v/d Heide 0-1
Peter Boonstra – Gerke Ros 0-1
Jan Aartsma – Menno Veenstra 0-1
Jan v/d Meulen – Johan Cnossen 0-1
Koos Hiemstra – Alex Dijkstra 1-0
Hessel Sijbersma – Henk Kooistra 0-1
J. v/d Veen oneven 1/2

Ronde 6:

Gerben v/d Heide – Willem Woudstra 0-1
Wietse de Jong – Wytze Visser 1/2
Jos Boers – Jan Sybren Zagema 1/2
Catrinus Veenstra – Folmer Heikamp 1-0
Gerke Ros – Henk Kooistra 1/2
Peter Boonstra – Auke v/d Zee 1/2
Johan Cnossen – Bauke Vroom 1-0
Jan Aartsma – Koos Hiemstra 1-0
Jan v/d Veen – Jan v/d Meulen 1/2
Hessel Sijbersma – Menno Veenstra 1-0
Alex Dijkstra – Siebe v/d Wal 0-1
Henk Kooistra oneven 1/2

Knotsgekke partijen 2e speelavond zomercompetie

DAMWOUDE. Op de tweede speelavond van de zomercompetitie van schaakclub Schaakwoude werden opnieuw twee ronden van negen partijen gespeeld. Twee nieuwelingen, Jan Aartsma en Wesley Bloemsma, meldden zich. Wie tijd had een rondje langs de borden te maken op deze tweede avond kon genieten. Jan van der Veen en Catrines Veenstra maakten er een waar spektakel van. Eerstgenoemde kon door eeuwig schaak remise afdwingen, doch ging voor de winst en ging in de fout. Willem Woudstra is na twee zeges alleen koploper. Zijn duel tegen Jan Sybren Zagema kan “knotsgek” genoemd worden. Door een fout van Jan Sybren won Willem veel materiaal, doch moest oppassen dat hij zelf niet mat ging. Hessel Sijbersma ging met veel materiaal in de aanval, maar toen de aanval niet doorsloeg, nam Peter Boonstra de aanval over en kwam Hessel te laat met zijn stukken in de verdediging. Alex Dijkstra (Burgum) leek te profiteren van de bok die de voorzitter van Schaakwoude schoot. Hij had echter te weinig tijd om het eindspel winnend af te sluiten en dreigde op de klok te verliezen. Met nog 30 tellen vroeg hij: “Wie kan mij helpen?” De voorzitter stelde toen remise voor. Wietse de Jong werd twee keer opgezadeld met een nul, waaronder die tegen Jos Boers (Dokkum). Boers had in de derde ronde onverwacht gezegevierd over Gerke Ros. Na de teleurstellende nederlaag in de tweede ronde had Boers nu alle reden tot lachen. Na twee avonden is duidelijk dat diverse spelers “hier en daar een gokje wagen”, dat pakt soms goed, doch heel vaak slecht uit. Vier spelers delen de tweede plaats Jos Boers, Wytze Visser, Jan Sybren Zagema en Auke van der Zee.

Willem Woudstra koploper na 4 ronden Zomercompetitie

Met 20 deelnemers is de bezetting goed te noemen en verrassende uitslagen zijn meer regel dan uitzondering door het speeltempo van 40 minuten per persoon per partij.

Als oud clubkampioen gebruikt Willem deze ZC als training om volgend seizoen weer als kanshebber mee te kunnen doen in de reguliere competitie.

Vorige week speelde hij remise tegen 3-voudig clubkampioen Gerke Ros en toen merkte je al dat het met zijn vorm wel goed zat.

In de 4e ronde speelde hij tegen 2-voudig clubkampioen Jan Sybren Zagema en dat werd een Spaanse partij waarin Willem aan het langste eind trok en zo JS zijn eerste nederlaag bezorgde.

Vlak daarachter zijn nog 2 spelers met 3 punten; Wytse Visser, in 1996 3e in de reguliere competitie en Jos Boers.

Wytse verloor in de 1e ronde van Willem tegen wie hij regelmatig aan het oefenen is, maar daarna won hij met goed spel al zijn 3 partijen en is in deze vorm een outsider voor de reguliere competitie volgend seizoen.

Jos maakte zijn faam als reuzendoder waar, door in de 3e ronde te winnen van Gerke Ros en daarna van Wietse de Jong.
Beide zijn 3-voudig clubkampioen en een overwinning tegen spelers van dit kaliber blijft altijd speciaal.

Volgende week speelt Willem tegen Jos en Wytse tegen Jan Sybren.

Tussenstand zomercompetitie

Stand na ronde 4:

1. Willem Woudstra 3,5 – 4
2. Wytze Visser 3 – 4
2. Jan Sybren Zagema 3 – 4
2. Jos Boers 3 – 4
5. Auke v/d Zee 2 – 2
6. Catrinus Veenstra 2 – 4
6. Peter Boonstra 2 – 4
6. Gerke Ros 2 – 4
6. Wietse de Jong 2 – 4
6. Gerben v/d Heide 2 – 4
6. Folmer Heikamp 2 – 4
6. Mathijs Visser 2 – 4
6. Siebe v/d Wal 2 – 4
14. Hessel Sijbersma 1,5 – 4
14. Jan v/d Veen 1,5 – 4
16. Jan Aartsma 1 – 2
16. Wesley Bloemsma 1 – 2
18. Alex Dijkstra 0,5 – 4
19. Menno Veenstra 0 – 2
20. Adri Raap 0 – 4

Uitslagen ronde 4:

Jan-Sybren Zagema – Willem Woudstra 0-1
Wytze Visser – Folmer Heikamp 1-0
Jos Boers – Wietse de Jong 1-0
Catrinus Veenstra – Gerke Ros 0-1
Mathijs Visser – Gerben v/d Heide 0-1
Hessel Sijbersma – Peter Boonstra 0-1
Adri Raap – Wesley Bloemsma 0-1
Jan Aartsma – Siebe v/d Wal 0-1
Alex Dijkstra – Jan v/d Veen 1/2

Uitslagen ronde 3:

Wietse de Jong – Jan-Sybren Zagema 0-1
Peter Boonstra – Willem Woudstra 0-1
Gerben v/d Heide – Wytze Visser 0-1
Gerke Ros – Jos Boers 0-1
Folmer Heikamp – Adri Raap 1-0
Alex Dijkstra – Jan Aartsma 0-1
Siebe v/d Wal – Hessel Sijbersma 1/2
Jan v/d Veen – Catrinus Veenstra 0-1
Wesley Bloemsma – Mathijs Visser 0-1

Uitslagen ronde 2:

Willem Woudstra – Gerke Ros 1/2
Jan Sybren Zagema – Gerben v/d Heide 1-0
Mathijs Visser – Wietse de Jong 0-1
Jos Boers – Auke v/d Zee 0-1
Wytze Visser – Peter Boonstra 1-0
Hessel Sijbersma – Alex Dijkstra 1-0
Adri Raap – Catrinus Veenstra 0-1
Menno Veenstra – Folmer Heikamp 0-1
Siebe v/d Wal – Jan v/d Veen 1/2

Uitslagen ronde 1:

Wytze Visser – Willem Woudstra 0-1
Alex Dijkstra – Jan Sybren Zagema 0-1
Catrinus Veenstra – Mathijs Visser 0-1
Folmer Heikamp – Jos Boers 0-1
Gerben v/d Heide – Hessel Sijbersma 1-0
Wietse de Jong – Adri Raap 1-0
Auke v/d Zee – Menno Veenstra 1-0
Peter Boonstra – Siebe v/d Wal 1-0
Jan v/d Veen bye ½
Gerke Ros bye ½