Aanvang seizoen 2010-2011

SCHAAKCLUB “SCHAAKWOUDE”

Secretariaat: Achterom 5

DOKKUM  0519 – 70 14 37

 

 

Aan onze leden,

 

 

L.S.

 

Op donderdag 2
september 2010
wordt de ledenvergadering van “Schaakwoude” gehouden in het
gebouw van IJsclub de Wâlden, Wyger Martensstrjitte 4, 9104 JM, te Damwâld.

Aanvang 19.45 uur.

 

 

A g e n d a:

 

1.     
Opening.

2.     
Ingekomen stukken en mededelingen.

3.     
Notulen van 3 september 2009.

4.     
Jaarverslag.

5.     
Financieel verslag.

6.     
Verslag kascontrolecommissie

7.     
Vaststelling contributie

8.     
Bestuursverkiezing.

9.     
Competitieopzet 2010-2011

10.  Jeugdbeleid

11.  Bespreking
activiteiten seizoen 2010-2011

12.  Rondvraag

13.  Sluiting

 

 

Namens het Bestuur:

B. Vroom, secretaris.

 

 

P.S. Om alvast wat in het ritme te komen kan men donderdag
26 AUGUSTUS reeds in het gebouw van IJsclub de Wâlden terecht
.
Maak hier
gebruik van!

Wie op de ledenvergadering verhinderd is, wordt verzocht dit
even door te geven.

Heel veel schaakplezier in het nieuwe seizoen.

 

 

 

Ratinglijst 1 Augustus

                 
  Naam   1 augustus 2009 1 augustus 2010  verschil      
  S. Ernst 2582 2556 -26      
  G. J.  Rauw 2125 2091 -34      
  S.  de Hoop 2017 2030 13      
  A.  Steenberg Jr. 2043 2028 -15      
  W.P.J.  de Jong 1913 2023 110      
  R.  van der Veen 1991 1964 -27      
  W.  Woudstra 1953 1943 -10      
  E. Drijver 1865 1937 72      
  R.  Hazenberg 2009 1934 -75      
  J.S. Zagema 1969 1914 -55      
  B. Lemstra 1865 1911 46      
  G.   Ros 1874 1852 -22      
  W. Brandsma 1847 1834 -13      
  J.  Eelkema 1823 1825 2      
  R.  Smits 1771 1824 53      
  H. Broersma 1790 1799 9      
  H. van der Heide 1789 1788 -1      
  G. van der Heide 1607 1777 170      
  J. Boers 1765 1756 -9      
  F. Verf 1709 1741 32      
  B. Vroom 1802 1703 -99      
  M. Visser 1555 1685 130  *    
  J. van der Veen 1683 1658 -25      
  C. Veenstra 1706 1623 -83      
  J. Meijer 1552 1604 52      
  J. Cnossen 1576 1567 -9      
  J. Attema 1544 1597 53      
  W. Bloemsma 1625 1588 -37      
  N. Steringa 1499 1578 79  *    
  F.  de Haan 1603 1570 -33      
  P. van Kammen 1590 1565 -25      
  H. Sybersma 1545 1560 15      
  H. Kooistra 1550 1555 5      
  A.  Steenberg Sr. 1564 1555 -9      
  C. Appel 1556 1524 -32      
  M. Veenstra 1497 1510 13      
  K.W. Stellema 1605 1486 -119      
  A.  van der Lijn 1504 1462 -42      
  G. Westra 1480 1431 -49      
  J. Rauw 1287 1383 96      
  G. de Boer 1289 1259 -30      
  S. de Haan 1160 1187 27      
  A.  Meijer 1137 1089 -48      
  (* = Rating word nog gevormd, grotere k-factor) 50